Digital affärsverksamhet

Artificiell intelligens och maskininlärning, programvaruutveckling och partnerskap, Business Intelligence, IPa integrationsplattform, IT-tjänster, molntjänster.

Ett transparent partnerskap för digitalisering

Digitalisering och användning av ny teknik möjliggör nya sätt att bedriva och utvidga verksamheten. För att kunna svara på förändrade kundbehov krävs vision, mångsidig kompetens och förmåga att reagera snabbt. Pinja har flera decenniers erfarenhet av att implementera krävande och affärskritiska digitaliseringslösningar. Vi förstår vad framgångsrika och pålitliga lösningar kräver.

På Pinja är vi medvetna om digitaliseringens koppling till produktivitet och tillväxt. På den här sidan kan du läsa mer om våra lösningar för digital affärsverksamhet.

Våra tjänster:

Artificiell intelligens och maskininlärning

AI och maskininlärning stärker leveranskedjan och produktionen och ger tid över för ansvarsfulla innovationer.

Programvaruutveckling och partnerskap

Ett lyssnande, visionärt och kundcentrerat partnerskap för mjukvaruutveckling.

Business Intelligence

Utnyttja vår finslipade verksamhetsmodell för att göra Power BI-rapporteringen smartare.

IPa - integrationsplattform

IPa by Pinja-plattformen löser utmaningarna med dataöverföring.

IT-tjänster

IT-outsourcingtjänster, Microsoft 365-tjänster, Underhåll av produktionens IT-miljö.

Molntjänster

Offentligt moln (Azure, AWS, GCP), privat moln, HCL

Våra kunders framgångsberättelser:

Freebo AB

Den kraftigt växande svenska solpanelleverantören Freebo AB har integrerat hela kundresan i Pinjas verksamhetsstyrningssystem Total ERP

DigiFinland

DigiFinland Oy främjar digitaliseringen av den finländska omsorgs- och räddningssektorn och ICT-kompatibiliteten i den offentliga förvaltningen. I samarbete med Pinja…

Evondos

We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically…

Jamix

The collaboration with Pinja has provided Jamix with a wide range of added value, making the software even more usable…