Tillverkande industri

Garantera verksamhetens framgång – utnyttja digitaliseringens möjligheter nu

Den fjärde industriella vågen är här – förnyelsen är oundviklig för industrin

Den tillverkande industrin är en stark stödpelare för den globala ekonomin, samtidigt genomgår den en kraftig omvandling till följd av digitaliseringen. Serierna minskar, kraven ökar och allt oftare knyts tjänster till produkten.

Industrins konkurrensfördelar har traditionellt sett varit kunskap, kvalitet och kostnadseffektivitet. När digitaliseringen nu också omfattar industrin skapas nya sätt att uppnå framgång, såsom snabbhet, flexibilitet, användning av ny teknologi samt förmåga att leda under förändringen.

Läs mer

Möjligheter med digitalisering och förnyelse inom industrin:

Från produktionsprocesserna, maskinerna, utrustningen och råvarorna får man med hjälp av industriellt internet noggrannare information i realtid

Personalen som drar nytta av digitaliseringen skapar helt nya affärsmodeller och tjänster för industrin

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att leda personalen på och stödja topprestationer

Välj en guide som är din partner under hela livscykeln

Organisationer inom tillverkande industrin behöver visa mod inför förnyelsen samt införandet och användningen av ny teknologi. För att genomföra och leda detta krävs långsiktiga visioner, nya tänkesätt samt specialkunskap inom industrins digitalisering. 

Under digitalåldern har fokuset varit på ekosystemens kraft och möjlighet att garantera framgång. För att uppnå framgång behöver man inte göra allting själv, och det lönar sig inte heller. Genom att ingå partnerskap och skapa nätverk med olika expertorganisationer har företagen bättre möjligheter att dra nytta av digitaliseringen och leda produktionsanläggningen i en verksamhetsmiljö som ständigt ändras. Genom att ingå partnerskap kan man dessutom spara resurser, kostnader och hitta nya sätt att höja konkurrenskraften.

Läs mer om våra lösningar

Stöd för digitaliseringsprojekt inom produktionen?

Vi är din guide i digitaliseringsprojekt inom produktionen. Pinjas digitala roadmap ger ditt företag verktyg och vägvisning: var man ska börja, vilka mål det lönar sig sätta för digitaliseringsprojektet och vilka steg man ska ta för att ta produktionen mot topprestationer. Kontakta oss så kan vi planera vårt första samtal.

Kontakta oss

Våra kunder inom tillvarkande industri

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…