Handel och tjänster

Lönsamt tillväxtpartnerskap inom handel och digitaliseringslösningar för tjänsteföretag

Framgångsrik handel och tjänster i flera kanaler bygger på effektiv digitalisering

Under de senaste åren handeln flyttat online i allt snabbare takt. Förutom konsumentförsäljning har onlinehandeln ökat även på B2B-sidan. Men ändrade inköpsbeteenden är bara en av de faktorer som driver på förändringen i handelssektorn.

Den globala konkurrensen inom digital handel är hård och det är allt viktigare att känna till den egna kundbasen och hitta konkurrensfördelar. På nätet är det enkelt att jämföra produkter och tjänster med bara ett par klick, och kunderna har lärt sig att uppskatta högklassig produktinformation, enkel tillgänglighet, snabba leveranser och okomplicerade köp.

Digitalisering är en allt viktigare framgångsfaktor för serviceföretag. Enligt en undersökning (*) har 72 procent av växande företag ställt upp digitalisering som ett strategiskt mål. Flera av företagen exporterar också sina tjänster och planerar att utöka sin internationella affärsverksamhet.

*palta.fi

Värdeskapande av ett serviceföretag genom digitalisering och användarorienterad tjänstedesign

För att skapa en fungerande lösning krävs en stark förståelse av de komplicerade verksamhetsformerna inom handeln och sätten att effektivisera dem. Inköpen underlättas med hjälp av fyllig produktinformation och flexibla och pålitliga e-handelslösningar. Med hjälp av de rätta verktygen kan man uppnå konkurrensfördelar genom hög kundnöjdhet och flexibla arbetssätt.

Pinja har stor erfarenhet av att digitalisera verksamheten i handels- och serviceföretag. Vi känner serviceföretagens själ – vi har omvandlat traditionell kundspecifik programvara i utvalda verksamhetsområden till lösningar som omfattar hela branschen.

Vi genomför för närvarande kundspecifika digitaliseringsprojekt för tiotals tjänsteföretag och vi är med och skapar nya typer av tjänster där datamassor och dataflöden används vid utformande och inriktning av nya tjänster.

Våra lösningar för dig

Välj en partner som förstår förändringarna inom handeln

Digitalisering av ahndeln

Agilt och flexibelt användarorienterat totalsystem

Vi möjliggör tillväxt i handelsbranschen med skalbara, integrerade lösningar och nya teknologier. Det responsiva, genuint lätthanterliga gränssnittet kräver inga speciella färdigheter av användarna och möjliggör enkla och snabba integrationer. Vi är Finlands mest erfarna expert på Magento e-handelslösningar och vi hjälper dig även att hantera produktinformationen på bästa sätt med Akeneo PIM-systemet.

Digital tjänsteupplevelse

Smidigare och effektivare tjänsteprocess inom e-handeln

Vi kan erbjuda den bästa totallösningen för hela order-leveranskedjan och säkerställa en smidig implementering. Genom att säkerställa en flexiblare arbets- och informationshantering möjliggör vi tillväxt av ordervolymerna och snabb och pålitlig leverans. Vi hjälper också till att utveckla synligheten av din webbutik och en digital tjänsteupplevelse som stöder tillväxten.

Partnerskap för tillväxt och utveckling av handelsprocesserna

Digitalisering och förändringshantering av flerkanalig försäljning

Vi erbjuder människo- och processinriktad handelsexpertis och tillväxtpartnerskap. Vi hjälper dig att digitalisera flerkanalig försäljning och utveckla processer och verksamhetsstyrning inom handeln. Vi satsar på kontinuerligt stöd och partnerskap för tillväxt.

E-handelslösningar

Vi har gedigen erfarenhet av särskilt utmanande B2C- och B2B-implementeringar. Våra e-handelslösningar är skräddarsydda, skalbara och förstärkta av sofistikerade integrationer. Vi utför integrationer bland annat i ERP-system, system för hantering av produktinformation, betalterminaler samt betalningsförmedlare. Integrationerna gör användningen av e-handeln smidigare och mer automatiserad.

Lär känna vår Magento 2 e-handelslösning

Produktinformationshantering

Vi hjälper till att göra det enkelt, effektivt och snabbt att upprätthålla och publicera produktinformation med hjälp av ledande system och lösningar. Fördelarna med en lösning för hantering av produktinformation är särskilt tydliga när du arbetar på flera marknader, säljer till olika målgrupper eller använder produktinformation i flera kanaler eller på flera språk. Dessutom får du tillgång till experter som kan handelsbranschen samt vår mångåriga erfarenhet av systemanvändning och -utveckling.

Lär känna våra PIM-lösningar för hantering av produktinformation

Våra kunder

Veikon Kone

I samarbete med Pinja har Veikon Kone lyckats förbättra sin försäljning och öka lönsamheten.

Carspect

Kundnärhet är centralt för företagets verksamhet, och för att uppnå det har man bland annat infört Muster by Pinja, ett…

Urjalan Makeistukku

During the years of cooperation, Urjalan Makeistukku’s turnover has doubled, which has also required continuous development from Pinja.

A-Katsastus

Det finns många aktörer inom besiktningsbranschen i Finland, och de flesta använder besiktningssystemet Muster by Pinja.

Våra branschlösningar

Produktivitetslösningar för kontors- och dataarbete

Säkert och transparent samarbete med en kompetent IT-partner.

Partnerskap inom programutveckling för tjänsteföretag

En lyssnande, visionär och kundfokuserad partner för utveckling av programvara.

Business Intelligence och datalagerlösningar för tjänsteföretag

Utnyttja vår förfinade verksamhetsmodell för att göra Power BI-rapporteringen smartare.

Reservera ett samtal med vår expert:

Vi är din guide inom utveckling av flerkanaliga försäljnings- och leveransprocesser och kundcentrerad tillväxt. Vi är både en tillväxtpartner för digital försäljning och ett stöd för förändringsledning.