Tjänster

Som utvecklare av digitala lösningar hjälper vi industrin, serviceföretag, handelssektorn och offentliga organisationer med mer än 30 års erfarenhet.

Tillverkningsindustrins mjukvara

Utforska Pinjas system ekosystem för att effektivisera hela produktionsprocessen.

Mjukvara för skogsindustrin

Känn värdet av ditt arbete – utveckla och hantera ditt företag med branschens egen ERP -lösning.

Mjukvara för bioenergi och cirkulär ekonomi

Lösningar för producenter och användare av energi och återvunnet material, samt serviceföretag inom energi- och cirkulär ekonomisektorn.

Handel- och tjänsteindustrins mjukvara

Systemlösningar för lönsam tillväxt av flerkanals handel.

Digital affärsverksamhet

Programvaruutveckling, informationshantering och IT- och molntjänstlösningar.

Kunder i 30 länder

Pinjas SaaS-programvara används över hela världen. Den används av våra kunder i 30 länder för att effektivisera företagens olika behov.

Mer än 30 års erfarenhet av branschen

Pinja har digitaliserat kundernas verksamheter och producerat programvara som paketerade tjänster sedan 1990-talet. Vi har djupa kunskaper om kundens affärsmiljö och arbetssätt inom utvalda branscher.

Specialiserade tjänster under hela livscykeln

Vi ger råd om den bästa kombinationen av praktiska digitaliserings- och hanteringsmodeller, världens bästa programvarulösningar och fördjupade kunskaper om hur tekniken kan anpassas till verksamhetens behov.

24/7-tjänster

Våra programvaror används kontinuerligt som SaaS-tjänst. Vi erbjuder supporttjänster, IT- och molntjänster för kritiska produktionsmiljöer på en behovsanpassad servicenivå.