Artificiell intelligens och maskininlärning

Effektivare produktion och leveranskedja med artificiell intelligens och maskininlärning

AI och maskininlärning stärker leveranskedjan och produktionen och ger tid över för ansvarsfulla innovationer

Artificiell intelligens, AI, har redan vänt upp och ned på konkurrensen inom industrins produktion, leveranskedja och kunskapsledning. AI är nu något helt annat än bara en tjänst som skapar text eller bilder. De av våra kunder som tidigt började använda sig av AI och maskininlärning har förbättrat sin effektivitet på ett sätt som de aldrig upplevt tidigare och upptäckt nya möjligheter inom kunskapsbaserad ledning. Självlärande, prediktiv och högt automatiserad produktionsplanering är ett exempel på hur företag kan öka sin effektivitet och agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Bekanta dig med tillämpningar och praktiska lösningar inom artificiell intelligens och boka tid för ett samtal. Låt oss tillsammans se hur AI och maskininlärning kan göra nytta i även i ditt företag.

Läs om AI- och maskininlärningslösningar

Vad är AI, maskininlärning och djupinlärning?

AI, artificiell intelligens

Ett övergripande begrepp för en maskins förmåga att utnyttja färdigheter som är relaterade till mänsklig intelligens, såsom beslutsfattande och planering.

Maskininlärning

Ett område inom AI där en maskin förbättrar sin prestanda genom att lära sig själv med hjälp av data.

Djupinlärning

En metod som använder neurala nätverk i flera lager, där systemet kan identifiera även oförutsägbara variabler utan exakt programmering.

Hur kan du framgångsrikt utnyttja AI och maskininlärning?

Stöd för beslutsfattande

Intelligenta analysverktyg tar fram information, identifierar mönster och ger prognoser utifrån allt större datamängder. Beslutsfattandet baseras på kunskap.

  • Bättre prognoser inom försäljning och produktion, automatisk upptäckt av trender och avvikelser.
  • Med hjälp av studerandematerial som samlats in på läroanstalter kan du förutsäga antalet utexaminerade och avhoppade.
  • Du kan erbjuda kunderna skräddarsydda rekommendationer och tjänster, vilket förbättrar kundnöjdheten och kundupplevelsen. 

Ökad automatisering av det dagliga arbetet

Automatisering av rutinuppgifter frigör tid för mer meningsfullt arbete och minskar risken för fel.

  • Produktionsplaneringen utnyttjar automatiskt information som produceras av AI och schemalägger produktionen.
  • Automatisering av produktionsprocesser och logistik, såsom planering av transportrutter.
  • Du upptäcker avvikelser i tid, vilket gör kvalitetsstyrningen effektivare, bidrar till att minska svinnet och förbättrar produkternas kvalitet.

Få ut mer av befintliga lösningar

Automatiserade och optimerade processer sparar tid och kostnader. Produktiviteten växer och flexibiliteten ökar.

  • I produktionen medför maskininlärning ökad kontrollerbarhet i efterfråge- och produktionsplaneringen, vilket bland annat ger minskad tomgångskörning av maskiner och mindre slöseri med råvaror. 
  • Lagerhanteringen av nödvändiga råvaror optimeras genom ökad framförhållning.
  • Korrekt allokering av produktionsmaskiner och personalresurser efter säsongsvariationer och efterfrågan.

Artificiell intelligens och maskininlärning – varför samarbeta med Pinja?

Funderar du på hur du kan bygga mer hållbara och skalbara mjukvarulösningar för att effektivisera den dagliga verksamheten?

Kontakta Pinjas experter, så får du utvecklingsförslag om AI- och maskininlärningslösningar som passar din nuvarande situation. Pinja har använt sig av AI, maskininlärning och djupinlärning i olika programutvecklingsprojekt och inom olika segment under lång tid.

Minimera riskerna och diskutera AI-lösningar med en expert. Ta nästa steg i utvecklingen och boka ett kostnadsfritt samtal om AI-lösningar med en expert.

Ta kontakt

Hur Fresh Servant effektiviserade sin produktion med maskininlärning

Fresh Servant har vuxit till en stor leverantör av färskmat och vill revolutionera vårt sätt att tänka på mat. Grunden för deras framgång är effektiva digitala lösningar, såsom efterfrågeprognoser som baseras på maskininlärning. Med dem kan företaget förbättra produktionen och minska svinnet.

Tidigare gjordes prognoserna manuellt, men de nya tillämpningarna sparar arbetstid och gör att personalen kan fokusera på mer produktiva uppgifter. Läs mer om framgångshistorien, hur samarbetet gick till och vilka fördelar Fresh Servant uppnådde med hjälp av maskininlärning.

Läs mer om Fresh Servant och hur produktionen blev effektivare med hjälp av maskininlärning

Maskininlärning ger noggrannare affärsprognoser

När du integrerar maskininlärning i rapporteringen är det första steget att definiera vilka mål och områden som ska utforskas. Projektet kräver också att du samlar in och lagrar tillräckligt mycket relevant information i en användbar form, vanligtvis i ett datalager. Läs mer i vår expertblogg om hur du använder maskininlärning för att förbättra träffsäkerheten i affärsprognoser och vilka moment som ingår.

Läs mer om hur maskininlärning förbättrade träffsäkerheten i affärsprognoser

Modelleringsmöjligheter: utnyttja digitala tvillingar i industrin

En digital tvilling är en virtuell kopia av ett fysisk objekt eller system och den erbjuder möjligheten att inkludera olika element från det ursprungliga objektet för simulering.

Genom att ladda ner guiden får du lära dig mer om begreppet digital tvilling, dess fördelar och olika användningsområden. Samtidigt får du lära dig hur tvillingen är uppbyggd och principerna för hur du använder den. Digitala tvillingar och simulering är en bra grund för AI-lösningar.

Ladda ner expertguiden Utnyttja digitala tvillingar i industrin

Är du intresserad? Be Pinjas AI-experter om mer information eller boka tid

Industriella programvarulösningar

Matti Rita-Kasari

+358 40 072 3035
matti.rita-kasari@pinja.com

Lösningar för skogsindustrin

Antti Miettunen

+358 40 546 7283
antti.miettunen@pinja.com

Simulering

Aku Mäkimattila

+358 40 8403 321
aku.makimattila@pinja.com

E-handelslösningar

Tero Kangas

+358 45 127 3954
tero.kangas@pinja.com

Kunskapsbaserad ledning & Offentlig förvaltning

Petteri Väisänen

+358 40 077 4189
petteri.vaisanen@pinja.com

Boka tid

Är det något mer du vill veta, vill du diskutera dina tankar mer ingående?

Boka tid här för ett samtal med vår AI-expert.

Låt oss tillsammans se hur AI kan vara till nytta i ditt företag.