Skogsindustri

Bli en matchvändare inom skogsindustrin

Pinja Digital Forest – Plattform och tjänster

Att hantera skogsindustrins värdekedja från trädstubbe till slutprodukt är en komplicerad uppgift – än mer när det ska ske samtidigt på olika globala marknader. För att lyckas är det dags att bli en matchvändare inom skogsindustrin – med en övergripande optimeringsstrategi och de verktyg som behövs. Vi är framme vid ett vägskäl – det är dags att modernisera branschen med hjälp av inlärningsalgoritmer och realtidsdata.

Vi erbjuder en snabb väg framåt genom modern teknik, integreringar och simulerad produktplanering genom digitala tvillingar. Vi hjälper dig använda dina resurser mer effektivt, uppfylla strängare bestämmelser och samtidigt göra mer vinst. Du kan göra komplexa marginal- och värdeberäkningar och underlätta certifiering och rapportering.

Våra lösningar för dig

Digitalisering av skogsindustrins värdekedja

Gör rätt

Med expertis från skogsindustrin

Ta kontrollen över ansvarsfull tillväxt med programvara som har specialutvecklats för skogsindustrins behov. Branschens bästa arbetssätt ingår redan i vår lösning. Systemet beräknar algoritmer och stora mängder data och hjälper dig finna de marginaler som går förlorade under processen. Därmed garanteras verksamhetens lönsamhet även i framtiden.

Arbeta på ett nytt sätt

Med hög driftkompetens

Optimera hela den globala produktionskedjan med modern teknik och realtidsdata. Vi erbjuder effektiva sätt att optimera och hantera inköp, bearbetning, produktivitet och försäljning. Med oss kan du hitta nya sätt att nå dina mål, öka den totala lönsamheten, förbättra effektiviteten och nå nya marknader.

Arbeta mer effektivt

Snabba upp utvecklingen

Harmonisera din globala produktion med hjälp av skalbara lösningar och automatiserad datainsamling från hela leveranskedjan. Vårt modulsystem möjliggör både snabb implementering och gradvis utveckling. Vår integrationskompetens gör oss till en pålitlig partner. Kontrollera att olika programvaror är kompatibla.

Bli en matchvändare inom skogsindustrin med heltäckande optimeringsstrategi och verktyg

En heltäckande strategi för optimering kräver branschspecifik kunskap om utveckling av produktiviteten – från trädstubben och hela vägen fram till slutprodukten. Plattformen Pinja Digital Forest digitaliserar hela värdekedjan och bygger på branschspecifik kunskap. Vi kan hjälpa dig att nå dina mål, oavsett vilka de är, genom att optimera materialanskaffning, bearbetning, produktivitet eller försäljning. Vi vägleder dig genom ett partnerbaserat samarbete. Du får alla verktyg och kan genomföra strategin på operativ nivå snabbare och mer effektivt.

Forest by Pinja

ERP-system för virkesanskaffning, avverkning och logistik

Terminal by Pinja

ERP-system för råmaterial i träbearbetnings- och sågverksbranschen

Timber by Pinja

ERP-system för sågverk och träbearbetningsanläggningar

Forklift-app

Forklift-app för att förbättra lagerhanteringen och logistiken för sågverk och träbearbetning

MES – Produktionskontrollsystem

Ett skalbart och modulärt system för produktionsstyrning.

iPES by Pinja

För planering och optimering av produktionen och leveranskedjan

Gema by Pinja

System för insamling av data

Novi by Pinja

Hantering och utveckling av underhållet

IPa by Pinja

Integration av data mellan system

Business Intelligence

Datalager, analys och rapportering

IT-tjänster

IT-outsourcingtjänster, Microsoft 365-tjänster, underhåll av produktionens IT-miljö

Molntjänster

Offentligt moln (Azure, AWS, GCP), privat moln, HCL

Våra kunders erfarenheter

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år.…

Versowood

Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till Novi by Pinja underhållssystem.

Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt.…

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…

Vi vägleder dig på resan framåt genom att fungera som bästa partner i arbetet med att bygga upp bästa tänkbara kompetens och framtidssäkra skogsindustrin

Bedömning av processer och optimeringsbehov

Vi hjälper våra kunder att beskriva processerna i den nuvarande situationen och ger råd om programvara och optimering av olika enheter. Vi ser till att förutsättningarna finns för en lyckad implementering – genom att identifiera företagets nuvarande utmaningar, tillväxtmål och behov av lösningar som underlättar arbetet.

Konfigurering av tjänstepaket

Modulsystemet ger möjligheter att vidareutveckla företagsspecifika funktioner. Införandet av den färdiga programvaran kräver inga stora investeringar. Programvaran integreras med befintliga system och enheter plus exempelvis redovisningsprogram.

Snabb och gradvis drifttagning

Färdiga systemlösningar och gränssnitt möjliggör snabb drifttagning och skalanpassning. Med oss vid din sida behöver du inte oroa dig över förändringar. Vi vägleder och hjälper till att införa systemet. Vi tar hand om schemat vid införandet och lär dig hur du kan dra full nytta av systemet. Vi utbildar alltid användarna personligen.

Kontinuerlig utveckling och partnerskap

Systemets licens täcker allt från uppdateringar till helpdesk. Med kontinuerlig systemutveckling blir egenskaperna hos våra produkter alltmer diversifierade samtidigt som deras funktioner uppfyller de föränderliga kraven inom branschen. Vi utvecklar systemet tillsammans med de bästa yrkespersonerna inom området och med experter på skogsindustrin.