Hälsovårds- och välbefinnandeteknologi

Dra nytta av digitala lösningar och bidra till att skapa god hälsa med hjälp av teknologi

Hälsovårds- och välbefinnandetekniska lösningar upprätthåller och förbättrar människornas livskvalitet, välbefinnande och hälsa

Teknologi som främjar människors välbefinnande och hälsa gör det möjligt att utveckla allt fler digitala lösningar. Olika tillverkare av utrustning och programvara har antagit utmaningarna i denna bransch, som omfattar dels skapandet av nya digitala lösningar, dels kännedom om tillhörande lagstiftning och kvalitetskrav.

Produkt- och programleverantörer inom hälsovårds- och välbefinnandeteknologin måste behärska bl.a. förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR) samt till exempel standarderna för kvalitetsstyrning och riskhantering i anslutning till den egna verksamheten, produkterna och lösningarna.

Ladda ner guiden: Medical device regulation and software development

Kännetecken för digitalisering inom hälsovårds- och välbefinnandebranschen:

Användarvänliga och säkra produkter och system

Programvarans betydelse ökar i kritiska funktioner

Branschen regleras av många lagstiftnings- och kvalitetssystemkrav

Välj en utvecklingspartner som bryr sig om slutresultatet

Det viktigaste för lösningar inom hälsovården är patientsäkerheten, en smidig användarupplevelse och ett driftssäkert utförande. Ingen klarar av att bygga systemen på egen hand, utan vi tror på samarbete. Användning av mångsidig kompetens leder till högklassiga och hållbara lösningar, med fokus på slutkundens användarupplevelse.

Välj en partner som bryr sig om slutresultatet. Vare sig du leder produktutvecklingen eller är sjukvårdsdistriktets direktör för informationsadministration så kan vi erbjuda dig ett expertperspektiv på lösningen, men i bästa fall en långvarig strategisk partner och vän.

Långa utvecklingsprojekt som kräver tid och pengar

En bransch som regleras strikt av lagstiftning och standarder

Införskaffning av kvalitetssystem och underhåll efter lanseringen

Identifiering av en kunnig partner som stöd för utvecklingsprojektet

Datasäkerhet och dataskydd

Pinja är en föregångare inom hälsovårds- och välbefinnandeteknologi i Finland

Pinja har skapat Medical Agile-modellen i samarbete med Teknologiska forskningscentralen (VTT) för att garantera att branschens myndighetskrav och standarder efterlevs samtidigt som den smidiga programutvecklingen pågår.

Vi har över tio års erfarenhet av programutveckling för medicinsk utrustning. Vårt kvalitetssystem för hälsovårds- och välbefinnandeteknologi är certifierat enligt ISO 13485:2016, vilket omfattar både produktutveckling och kontinuerlig serviceproduktion för medicinska program och tjänster. Våra kunder kan förlita sig på att projekten leder till lösningar som uppfyller de tillämpliga standarderna samt kraven hos kunder och myndigheter.

Programvaruutveckling

 • Erfarenhet av hälsovårdssystem och hälsovårdsteknologi
 • Processer: Medical Agile, DevOps, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304…
 • Teknologi: .Net, Java, C#, C++, SQL, Python, PHP

Ledning genom information

 • Automatisering av datalager: TimeXtender, Datavault
 • Rapportering och analyser: Power BI, Tableau, R
 • IoT – lösningar för datainsamling

Integrationer

 • Förmedling av kritiska meddelanden inom hälsovården: IPa-informationsled
 • GDPR, dataskydd, datasäkerhet, pseudonymisering

Underhåll (ITIL)

 • Support- och uppdateringstjänst 24/7
 • Övervaknings-, underhålls- och verifieringstjänster
 • Datacentertjänster
 • Offentligt moln (AWS, Azure, GCP)

Reglering

 • Förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR)
 • Direktivet om medicintekniska produkter (Medical Device Directive, MDD)
 • Programutveckling för medicintekniska produkter
 • Riskhantering, förändringshantering, livscykelhantering

Våra kunders erfarenheter:

DigiFinland

DigiFinland Oy främjar digitaliseringen av den finländska omsorgs- och räddningssektorn och ICT-kompatibiliteten i den offentliga förvaltningen. I samarbete med Pinja…

Evondos

We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically…

Synoste

Since there are not many Finnish companies providing software services for medical equipment that meet the requirements of the healthcare…

Tunstall

Service entities defined together with Pinja have mainly been related to keyless entry in home care for the elderly.

Reservera ett samtal med vår expert