iPES by Pinja

System för produktionsplanering och produktionsstyrning

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material

Målet med produktionsplaneringen är att produktionen flyter utan flaskhalsar och onödiga stillestånd. För att lyckas med detta behöver du pålitlig information i realtid om efterfrågan och material- och kapacitetsbehov relaterat till beställningen. Produktionsflödet och produktiviteten förbättras när det orderrelaterade arbetet planeras utifrån korrekt information.

Varför är det viktigt med produktionsplanering?

Kännetecken på bristfällig produktionsplanering är:

Långsam reaktion på förändringar i produktionen

Medarbetarna i produktionen har ingen klar bild av prioritetsordningen i arbetsuppgifterna

Master data i ERP är inte aktuella

Produktionsplanering förbättrar hanteringen av produktionsstörningar och -förändringar och ökar transparensen

Produktionsplanerare och produktionsansvariga kan i sitt dagliga arbete snabbt lösa förändringar i produktionsförhållandena. Produktionsstopp, materialbrist, utmaningar i samband med efterfrågeprognoser och brist på personal är faktorer som orsakar förändringar i den planerade produktionen. Produktionsplaneringens framgång mäts vid förändringstidpunkten – hur snabbt produktionen anpassar sig till den förändrade situationen för att försörjningssäkerheten och andra produktionsmål ska kunna upprätthållas.

Ett modernt produktionsplaneringssystem ger möjlighet att använda olika scenarier. Scenarierna är baserade på faktainformation och gör det möjligt för planerare att se slutresultaten genom olika val i programmet. Traditionella Excel-beräkningar räcker inte till för detta, och deras framtidsprognoser sträcker sig högst till följande dag.

Vår lösning: iPES produktionsplanerings- och produktionskontrollsystem

iPES by Pinja är ett system för produktionsplanering och optimering av leveranskedjan. iPES är en modern och intelligent webbaserad lösning som också kan användas som molntjänst. Systemet utnyttjar avancerad optimerings- och simuleringsteknik och möjliggör också scenariebaserad what if-simulering.

Den modulära arkitekturen gör det lätt att bygga ut, uppdatera och underhålla systemet. Kontinuerlig produktutveckling garanterar lång livscykel och pålitlig funktionalitet i form av nya versioner och funktioner.

Lär känna iPES egenskaper

iPES by Pinja logo

Fördelar med iPES-systemet:

Förbättrar hanteringen av produktionsplanering

iPES är ett lättanvänt produktionsplaneringsverktyg som gör det snabbt att göra en plan även när produktionsorder ändras snabbt. Systemet optimerar automatiskt den bästa planen enligt produktionskraven.

Effektiviserar produktionsprocessen

Produktionsplanerarens arbetsbelastning minskar och planering noggrannheten förbättras genom systemets mångsidiga funktioner och automatiseringar. iPES förbättrar också det interna informationsflödet och leveranssäkerheten, vilket återspeglar lönsamhetens tillväxt i hela leveranskedjan.

Visualiserar information i ett lättförståeligt format

Systemet ger en realtidsvy av produktionen med hjälp av visuella diagram. Informationen är synlig för alla som behöver den i ett lättförståeligt format.

Fungerar med modern teknik

iPES är ett modernt webbaserat system. Dess produktionsintegrationer säkerställer smidig drift med de mest använda ERP -systemen. Tack vare systemets moderna teknik sparar det också miljön genom papperslös produktion.

Alla egenskaper

5 000+ användare

i 10+ olika länder

15+ års användning

20+ miljoner beställningar behandlas årligen

Våra kunders erfarenheter av iPES:

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Hur kommer jag i gång?

Vår iPES-leverans baseras alltid på en fördjupad förståelse av regelmässigheter och smärtpunkter i kundens verksamhet. Våra experter är specialister på att utveckla produktionsprocessen och optimera leveranskedjan och kan anpassa systemet till kundens behov. Effektivisering av ditt företags försörjningskedja och produktionsplaneringsprocess, liksom tillväxten av omsättning och lönsamhet, är mätare på vår framgång. Vår iPES-leverans baseras på en genomtänkt modell för projektgenomförandet och du får fullständig support från oss vid implementeringen.

Vi erbjuder dig:

  • Kostnadsfri kartläggning av nuläget och dina processer
  • Förstudie där vi kartlägger nuläge, målläge, nyttopotential och lösningsmodell för genomförandet av förändringen
  • Validering och migrering av utgångsdata
  • Snabb systemimplementering samt användarutbildning
  • System- och kundsupport från dag ett
  • Expertpartnerskap, branschkompetens och kontinuerlig utveckling av kundförhållandet
  • Kompetensen av mer än 450 experter på kunskapsbaserade ledning, mjukvaruutveckling, automatisering, produktionsplanering och underhåll

Boka ett kostnadsfritt expertsamtal

Book an appointment with our expert