Historia

Hur blev Pinja en ledande partner inom digitalisering och förnyelse av industrin?

1990 - 1999

Företaget grundas 1990 och startar sin verksamhet under namnet Protacon. I mitten av decenniet omfattar företagets tjänsteutbud webbplattformslösningar, webbaserade programvarulösningar och mjukvaruutvecklingstjänster.

Under det första decenniet är företaget en pionjär inom utformning av webbaserade lösningar för företags- och konsumentanvändare, till exempel landets första onlinebetaltjänster. Företaget tillverkar mjukvarulösningar för industriell automatisering, bland annat för pappersindustrins behov. De första replikerbara webbaserade produktlösningarna får sin början. Företaget börjar också producera mjukvarulösningar för energiindustrin.

2000 - 2009

Kundbasen växer och företaget specialiserar sig på att producera webbaserade lösningar för utvalda branscher. Företaget expanderar över hela landet och producerar nya typer av reproducerbara mjukvarulösningar för bland annat fordonsindustri och serviceföretag. Verksamheten omfattar även industriellt producerade supporttjänster och datasalar. I kundkretsen ingår flera internationellt verksamma företag inom tillverkningsindustrin.

2010 - 2019

Företaget växer snabbt både av egen kraft och genom förvärv. Företaget växer från ett litet medelstort företag till ett storföretag. Omsättningen tredubblas och antalet anställda mer än fördubblas.

SaaS-utbudet (Software as a Service) utvecklas och expanderar. Företaget uppnår en ledande ställning på hemmamarknaden som SaaS-aktör inom digitalisering av flera industribranscher. Företagets programvaror börjar användas i allt fler länder. Tjänsteutbudet utökas med nya generationens rapporterings- och datalagringslösningar genom företagsköp.

Under detta årtionde växer företaget och ändrar form. Efter decennieskiftet säljer företagets grundare företaget till MB-Rahasto. Företagets ledning, administration och ledningsmodell förnyas. Under de senaste tre åren av decenniet växer företaget med sju betydande aktörer i branschen genom företagsköp. Företaget avyttrar sin datahallsverksamhet och stärker sin kompetens med expertis inom nya offentliga molntjänster.

2020 →

När det nya decenniet inleds, vänder företaget ett nytt blad i sin trettioåriga historia. Företaget förnyar sitt varumärke och börjar verka under varumärket Pinja. Augusti 2020 förvärvar Pinja programvaruföretaget PiiMega Oy. Maj 2021 fokuserar Pinja helt och hållet på mjukvarulösningar och säljer sin verksamhet för industridesigntjänster till AFRY. Norvestor blir ny majoritetsägare i Pinja i slutet av samma år.

Maj 2022 förstärker Pinja sina tjänster genom att förvärva Oiwa Solutions Oy, en specialist på AI-lösningar och kunskapsbaserad ledning inom industrin. September samma år förvärvar Pinja Jubic Oy, en specialist på mjukvaror och analyslösningar inom industrin. I början av årtiondet upplever företaget en stark tillväxt och har kunder i 30 länder.

Läs mer i Pinja Sustainability Report