Freebo AB

Den kraftigt växande svenska solpanelleverantören Freebo AB har integrerat hela kundresan i Pinjas verksamhetsstyrningssystem Total ERP

Kort om samarbetet

Allt under samma paraply

Freebo använder ett flertal olika moduler i Total ERP, från försäljning och orderläggning till logistik och lagerhantering. Hela verksamheten kan styras i ett och samma system.

Öppen dialog

Freebo har regelbundna veckomöten med sin egen Key Account Manager från Pinja som känner till Freebos verksamhet och kan hitta de smartaste lösningarna tillsammans med kunden.

Lätt att integrera

Också andra centrala system har integrerats i Freebos helhetslösning. Total ERP fungerar smidigt ihop med till exempel HubSpot.

Freebo växer kraftigt och därför är det viktigt med ett välfungerande systemstöd. Det är helt fantastiskt att vi i Pinja har hittat ett verksamhetsstyrningssystem som hänger med i vår tillväxt.

Fredrik Rozén, vice-VD, Freebo AB

Hela verksamheten kan styras i ett och samma system

Freebo AB är en av Nordens största leverantörer av solpaneler. ”Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar på solkraftverk som håller länge och hjälper dem bli mer självförsörjande”, berättar Fredrik Rozén, Freebos vice-VD. 

Pinjas verksamhetsstyrningssystem Total ERP används i hela organisationen: ”Vi har flera olika moduler i bruk i Total ERP. Försäljning, orderläggning, logistik, lager, installationsplanering… Hela kundresan finns i systemet.”  Fredrik är nöjd med hur smidigt det har gått att integrera andra tjänster som Freebo har i användning: ”Vi har till exempel nyligen tagit i bruk HubSpot, och den fungerar ihop med resten av verksamhetsstyrningen i Total ERP”, berättar Fredrik. ”Systemet är också lätt att göra förändringar i. Just nu håller vi på att lägga till produktionsberäkning och ekonomi i systemet”.

Fredrik beskriver hur kundresan för solpaneler ser ut ur verksamhetsstyrningens synvinkel: ”Det börjar ju med att försäljaren hjälper kunden att fatta beslutet om anskaffning av solpaneler. Sedan är det kundteamet som tar över och startar beställningen, och fyller i alla nödvändiga blanketter för myndigheterna. Efter cirka 4–6 veckor är det dags för installation. Efter installationen kan Freebos installatör skapa sin egen faktura via Total ERP.  Alla de här stegen sker i verksamhetsstyrningssystemet och all information finns under ett paraply.”

Total ERP har gjort vardagen enklare

Eftersom det är möjligt att göra skatteavdrag på såväl anskaffningen som användningen av en solenergianläggning behöver en hel del beräkningar göras redan vid offertskedet, för att ge kunden en helhetsbild av de besparingar som investeringen kan innebära. ”Där har Pinjas verksamhetsstyrningssystem varit till stor nytta. Nu kan våra försäljare räkna ut skatteavdragen inne i samma system där offerten och senare fakturan skapas.”

Freebo har cirka 45 anställda och ett antal underentreprenörer som sköter monteringen av solpaneler hos kunderna. ”Vår installationspersonal har varit nöjda med Total ERP. De jobbar för oss som underentreprenörer, och behöver därför fixa sin egen bokföring och fakturering. Med Total ERP kan de spara mycket tid, eftersom fakturan kan skapas direkt i systemet, genast efter monteringen.” 

Försäljarna och installatörerna kan också ladda upp bilder på fastigheten och taket i Total ERP. ”På det viset kan montören kolla läget på förhand och dokumentera de installerade panelerna i systemet efteråt.” 

Fredrik påpekar att installationen är bara en början; Freebo vill skapa långsiktiga relationer med sina kunder och erbjuda dem kompletteringar på vägen. ”Våra solpaneler är så gott som underhållsfria, men ofta vill kunden senare ha en komplettering till systemet, till exempel en laddningsstation för sin elbil.” Därför är det viktigt att ha ett verksamhetsstyrningssystem som omfattar all information om projektet. 

”Pinja förstår våra behov.”

”Freebo AB växer kraftigt och därför är det viktigt med ett välfungerande systemstöd. Det är helt fantastiskt att vi i Pinja har hittat ett verksamhetsstyrningssystem som hänger med i vår tillväxt”, konstaterar Fredrik. 

Freebo har regelbundna veckomöten med sin egen Key Account Manager från Pinja: ”Det är otroligt hur mycket vi kan lösa på en timme. Om det är någonting vi inte förstår oss på, eller frågor som samlats in under veckan, allt det går vi genom tillsammans en gång i veckan.” 

Han tycker att det är särskilt viktigt med en person som är insatt i Freebos verksamhet och förstår sig på deras behov: ”Det täta samarbetet och den ständiga kontakten med oss är saker som Pinja har utmärkt sig på.” 

”Med Pinja har vi löst allt tillsammans i en löpande dialog. Stora framgångar kan nås med små myrsteg, och det är det vi gör, tillsammans. Together for a brighter tomorrow.”

Freebo AB i ett nötskal

3 500 % tillväxt i omsättningen från 2019 till 2021 (2,9 miljoner kronor år 2019 till dryga 107 miljoner kronor år 2021)

12 000+ nöjda kunder i Norden

45 anställda och ett nätverk av installatörer som jobbar som underentreprenörer

Presenterade tjänster

Total ERP by Pinja

Ett verksamhetsstyrningssystem som håller ditt företags processer flexibla och anpassningsbara

Våra kunders upplevelser

Greenled

The secret of the long-term cooperation lies in good communication, Pinja’s expertise and a solution that serves Greenled’s business comprehensively.

Vill du ha mer information? Ta kontakt