Ingarp Träskydd - resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by Pinja har det lyckats klara av de ökade volymerna och dessutom effektivera sina processer.

Kort om samarbetet

Hur allt började

Efter införandeprojektet som inleddes hösten 2019 driftsattes systemet i maj 2020. Enligt Ingarp Träskydd gick implementeringen smidigt och systemet har fungerat problemfritt. Timber by Pinja stöder Ingarp Träskydds arbete ända från inleveransen, via impregnerings- och ytbehandlingsprocesserna till utleveransen. Systemet kan utbyta paketinformation med kundernas system så att manuellt arbete kan minimeras.

Klart för användning: Timber by Pinja

Timber by Pinja är ett mångsidigt system med svensk support. Affärssystemet har funktioner bland annat för optimering och lönsamhetskalkylering utifrån kontinuerligt uppdaterade data från den egna verksamhetens produktions-, sälj- och leveransprocesser. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både mindre företag och stora koncerner med flera enheter.

Effektivitet, flexibilitet och tidsbesparing

Ingarp Träskydd är nöjd med smidigheten av systemet och supporten. Timber by Pinja är ett program som är klart att använda, men företaget har själv fått välja vilka funktioner i programmet som är relevanta för den egna verksamheten. Med Timber by Pinja har Ingarp Träskydd sparat upp till en timme per dag, vilket har ökat effektiviteten enormt.

Det kan vara mellan åtta och tio lass som vi lägger in och ska skriva ut lappar på. Nu sparar vi 5–10 minuter per lass, vilket betyder att vi troligtvis sparar upp till en timme per dag

Johanna Pamp, Ingarp Träskydd

Ett mångsidigt system som stödjer tillväxt och affärsdigitalisering

Med Timber by Pinja har Ingarp Träskydd fått ett modernt ERP-system som hjälper företaget att växa med möjligheten att småningom digitalisera allt fler delar av sin verksamhet. Systemet omfattar kompletta funktioner för efterbehandling och träförädling. Ingarp Träskydd behandlar 70 000 kubikmeter virke per år. Företaget har cirka 20 anställda och omsättningen uppgår till omkring 50 miljoner kronor. Ingarp Träskydds styrka är att arbeta med flera impregneringsprocesser som täcker alla behov. Alla processerna är kvalitets- och miljöcertifierade och uppfyller de allra strängaste kraven. 

Pinja samarbetar med Triona, en svensk leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet. Triona erbjuder den svenska träindustrin en svensk version av systemet inklusive införandestöd och support. 

När Ingarp Träskydd planerade sitt systembyte jämfördes flera olika alternativ och valet blev Timber by Pinja. Det som gjorde systemet speciellt intressant jämfört med andra var uttryckligen att svenskt stöd var tillgängligt. Det var också viktigt att de som ett mindre företag inte drunknar i massan. Förutom ett fungerande system var även snabb, smidig och personlig hjälp från Triona en avgörande faktor.

Efter införandeprojektet som inleddes hösten 2019 driftsattes systemet i maj 2020. Enligt Ingarp Träskydd gick implementeringen smidigt och systemet har fungerat problemfritt. Timber by Pinja stöder Ingarp Träskydds arbete ända från inleveransen, via impregnerings- och ytbehandlingsprocesserna till utleveransen. Systemet kan utbyta paketinformation med kundernas system så att manuellt arbete kan minimeras.

”Ingarp Träskydd har jobbat väldigt aktivt och professionellt”, säger Jens Werner, CSO på Triona. ”Jag tror att systemet verkligen stödde dem i ett skede när efterfrågan ökade kraftigt och systemet gjorde att de klarade sig igenom den perioden.”

Lyhörd support på svenska

”Jag upplever att Triona var väldigt lyhörd för vad vi ville ha angående Timber by Pinja; de var genuint intresserade av våra behov”, säger Linda Käller på Ingarp Träskydd. ”Dialogen i samband med implementeringen var bra. Vi visste vad vi ville ha och vi förde många fruktbara diskussioner. Vi kände hela tiden att Triona verkligen arbetade för att tillgodose våra behov. Vi blev helt fantastiskt bemötta!”

Timber by Pinja är ett mångsidigt system med funktioner bland annat för optimering och lönsamhetskalkylering utifrån kontinuerligt uppdaterade data från den egna verksamhetens produktions-, sälj- och leveransprocesser. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både mindre företag och stora koncerner med flera enheter. ”Det är ett komplett system som faktiskt inte behöver någon ytterligare kundanpassning. Det är färdigt att användas även på den svenska marknaden”, konstaterar Elvis Punnek, Project Manager på Pinja.

Den tydliga och smidiga lagerhanteringen effektiverar sökprocessen i paketlagren. Även detaljinformation om paketet fås snabbt och smidigt. ”Det som vi också tycker om i systemet jämfört med andra är att vi kan filtrera fram information och få fram det viktigaste, till exempel träskyddsklassen eller längderna. Funktionen hjälper också med sökbarheten och spårbarheten av paketen, vilket sparar enormt mycket tid. Systemet har så många bra funktioner som vi har nytta av”, lägger Johanna Pamp till. 

Ingarp Träskydd upplever systemet som smidigt och är nöjd med supporten. Timber by Pinja är ett program som är klart att användas, men företaget har själv fått välja vilka funktioner i programmet som är relevanta för den egna verksamheten. Med Timber by Pinja har Ingarp Träskydd sparat upp till en arbetstimme per dag.

Efterfrågan på impregnerat byggmaterial ökade enormt då människorna började jobba hemifrån i början av pandemin. Till följd av den stora efterfrågan på produkterna har företaget sedan våren 2020 fullt upp och året blev ett rekordår. I och med att företaget började använda Timber by Pinja har det lyckats klara av de ökade volymerna och dessutom effektivera sina processer.

”Vi märker nu att vi har haft jättestor nytta av det nya systemet”, konstaterar Käller. ”Hade vi ännu haft det förra systemet under vårt rekordår skulle det ha varit mycket tuffare för oss. Vi har haft stor hjälp av Timber by Pinja dels därför att lagret är tydligt, dels med anledning av det nya sättet att göra lastorder. Att skriva ut paketlapparna är något som vi hade jättemycket nytta av med det nya systemet. Och nu kan vi göra inleveranser, lägga in en hel leverans och trycka på skriv ut – och få ut alla våra paketlappar. Helt guld – mycket tidssparande!”

”Det kan vara mellan åtta och tio lass som vi lägger in och ska skriva ut lappar på. Nu sparar vi 5–10 minuter per lass, vilket betyder att vi troligtvis sparar upp till en timme per dag. Allt fungerar i systemet och med supporten, vi är väldigt nöjda med det. Dessutom är det en fördel att bara kunna trycka på en knapp och skriva ut hela lasset med Timber by Pinja samtidigt som vi gör någonting annat. Det ökar effektiviteten”, lägger Johanna Pamp till.

Foto: Ingarp Träskydd

Kort om Ingarp Träskydd

1973 Grundades

Cirka 50 M kronor Omsättning

70 000 m³ Behandlar virke per år

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelse

Timber by Pinja

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Vill du ha mer information? Kontakt!