Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas datainsamlings- och styrsystem för produktionsdata Gema by Pinja.

Om samarbete i korthet:

Starkt engagemang för automatisering och digitalisering

Fokus på automatisering och digitalisering är tydligt i alla verksamheter, från design till tillverkning och order- ach leveransprocessen. Gema by Pinja förvärvades för att hitta en lösning för att övervaka kundspecifik produktion.

Dra nytta av den dagliga ledningen och långsiktig planering

Fördelarna med systemet grovt delas in i två nivåer: daglig användning och långsiktig utveckling. Genom systematisk insamling av data från produktionsmaskinerna är det möjligt att dagligen göra val som styr produktionen i en bättre riktning. Långsiktiga övervakningsdata ger stöd för beslutsfattande och investeringar.

Samarbete i en anda av kontinuerlig utveckling och förbättring

I framtiden är systemet avsett att tjäna produktionen mer omfattande. Regelbundna mötesmetoder och nära kommunikation underlättar utvecklingen av saker.

Kundanpassade produkter medför utmaningar för produktionsövervakningen

Enligt Vahterus teknologichef Paavo Pitkänen står företagets varumärke för stark utveckling och innovation.

– Vi vill vara en föregångare i vår bransch. Vi strävar efter att föra in ny teknik i värmeöverföringsindustrin genom vår egen produktutveckling och starka kompetens. Just nu satsar vi hårt på automatisering och digitalisering och det märks i hela företaget, från design till tillverkning och order- och leveransprocessen, förklarar Pitkänen.

Satsningen på digitalisering återspeglas också i produktionen. Pinjas underhållssystem Novi by Pinja har använts länge. Våren 2018 köpte man in Pinjas maskinövervakningssystem Gema by Pinja. Systemet användes för att hitta en lösning för övervakning av kundanpassad produktion. Systemet ger information om maskinernas drifttider och eventuella fel. Datan underlättar utvecklingen av verksamheten genom att man får en pålitlig helhetsbild i realtid av produktionsanläggningens funktion.

Med hjälp av Gema har vi gjort stora framsteg inom övervakning av produktionen och mycket har blivit enklare med systemet. Vår personal har också tagit emot systemet positivt och entusiastiskt och de upplever att det kommer att ge fördelar för vårt eget arbete.

Tapio Pahikka-Aho, automationsingenjör, Vahterus

Maskinövervakning ger uppdaterade och pålitliga data som stöd för beslutsfattandet

Antalet maskiner som omfattas av systemet för insamling av produktionsdata har ökat och våren 2021 övervakar Gema redan ett trettiotal maskiner.

– Med hjälp av Gema har vi gjort stora framsteg inom övervakning av produktionen. Även om det breda och varierade sortimentet fortfarande är en utmaning, är det mycket som har blivit enklare med systemet. Vår personal har också tagit emot systemet positivt och entusiastiskt och de upplever att det kommer att ge fördelar för vårt eget arbete, berättar automationsingenjör Tapio Pahikka-Aho.

Enligt Pahikka-Aho spelar systemets användare och systemets användbarhet en avgörande roll när man granskar nyttan med det. Oavsett hur bra eller omfattande systemet är, kommer dess fördelar bara fram genom att det används aktivt. Om användarna inte tar till sig systemet, kan man inte förvänta sig att det gör någon nytta.

Enligt både Pitkänen och Pahikka-Aho kan fördelarna med systemet grovt delas in i två nivåer: daglig användning och långsiktig utveckling. Genom systematisk insamling av data från produktionsmaskinerna är det möjligt att dagligen göra val som styr produktionen i en bättre riktning. Utmaningar och fel åtgärdas effektivare när informationen är aktuell.

Långsiktiga övervakningsdata ger stöd för beslutsfattande och investeringar. På årsbasis kan man till exempel se hur mycket tid som går åt till icke-produktivt arbete, såsom reparation av maskiner eller byte av verktyg. När informationen är tillförlitlig kan man planera åtgärder för att förbättra eller förändra förhållandena.

– Naturligtvis kan vi också övervaka maskinernas drifttider. Det ger oss en realtidsbild av deras belastning och jämförelsedata från andra liknande maskiner vid behov. Detta fungerar till exempel som stöd för produktionsplanering och investeringsbeslut.

En anda av ständig utveckling

Både Pitkänen och Pahikka-Aho spinner tankar om den framtida utvecklingen. I fortsättningen skulle de vilja utnyttja Pinjas system även för kvalitetsövervakning.

– Vi funderar just nu på om Gema skulle kunna hjälpa oss även med kvalitetsfrågor i framtiden. Eller hur vi kan dra nytta av att vi redan använder underhållssystemet Novi.

Hos Pinja får den kundansvarige affärschefen Marko Sormunen snabbt till stånd en dialog med de båda männen.

– Rutinen med regelbundna möten har underlättat kommunikation och utveckling. Det är lätt att ta fram tankar och idéer när man reserverar tid för det. Och eftersom Gema tillgodoser produktionens behov på ett mycket mångsidigt sätt, vågar jag lova att vi ska hitta en lösning även på dessa nya behov, säger Sormunen.

Våra kunders upplevelser

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.

Vill du ha mer information? Kontakt oss!