Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan augusti 2021 har företaget hanterat sin produktionskedja med förbättrad effektivitet genom systemet Timber by Pinja.

Partnersamarbete i korthet

Projektlansering

Vara Saeveski startade samarbetet med Pinja i början av 2021. Målsättningen var att växla från flera spridda system till en heltäckande lösning, och att genomföra övergången under kalenderåret.

Timber by Pinja anpassat efter Estlandsmarknaden

Projektet innefattade införandet av Timber by Pinja för att täcka upp behoven inom produktion – såsom lagerhantering –, ekonomi och datahantering. Projektet fortsatte enligt uppställt schema och Vara Saeveski började använda systemet i augusti 2021. Det lokala konsultföretaget Reha IT har gjort en värdefull insats genom lokal språkanpassning, IT och ERP-konsulttjänster.

Grunder och fortsättning

Vara Saeveski använder nu den nya lösningen genom hela organisationen. Eftersom företaget använder heltäckande ERP-programvara för första gången har huvudfokus handlat om att använda basfunktionerna effektivt. Företaget planerar nu att gå vidare och djupare in i de många nivåer och möjligheter som lösningen erbjuder.

Projektet har gått mycket väl överlag. Vi höll oss inom budgeten och tidsramarna, och jag kan redan se hur lösningen underlättar för våra olika funktioner, till exempel inköp, försäljning och tillverkning.

Andres Hummal, verkställande direktör, Vara Saeveski OÜ

Träbearbetning på 2020-talet

Vara Saeveski ligger i östra Estland i det välkända sågverksnavet Vara. Här tillverkas högklassigt virke för bygg och möbelproduktion. För att ge bästa service till kunderna fokuserar företaget på stabil produktion med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser – samtidigt som man ser till att leverantörer har rättvisa villkor och att skogsbruket drivs på hållbart sätt.

Vara Saeveski grundades år 2000 som en finmaskig arbetsgemenskap under ett enda tak. Den årliga produktionen är 120 000 kubikmeter vilket gör företaget till ett väletablerat medelstort företag på den estniska marknaden.

– Trots att vi alla arbetar i samma lokaler och har klarat oss utan ett heltäckande system under lång tid så ser jag att förändringarna är på gång. Det här var en bra tidpunkt för oss att genomföra övergången, säger Vara Saeveskis verkställande direktör Andres Hummal.

Några av företagets viktigaste projektmål innefattade bättre lageröverblick, smidigare produktionsplanering och produktionsstyrning i realtid. Efter införandet i augusti 2021 används programvaran nu genom hela organisationen.

– Timber by Pinja ger fördelar för alla våra användare. En viktig aspekt är att den snabba återkoppling som vi får från systemet gör att vi kan ta beslut snabbare, noterar Hummal.

Lageröverblick i realtid och en fast grund för beslutsfattande

Fram tills 2021 hanterade Vara Saeveski sin affärsverksamhet med hjälp av varierande tjänster. Bokföringssystemet användes för den viktigaste datalagringen, och detta kompletterades med andra lösningar för särskilda uppgifter.

– En av anledningarna till att vi valde Timber by Pinja är att det lätt kunde integreras med vårt bokföringssystem och våra övriga lokala system. Integrationen med vår bokföring har fungerat väl, konstaterar Andres Hummal.

Av historiska skäl används vissa parametrar inom sågverksindustrin i Estland på annat sätt jämfört med många andra länder. Dessa specialförhållanden togs upp i en öppen diskussion om projektet och löstes innan systemet togs i drift. Vara Saeveskis lokala konsultpartner Reha IT hjälpte till att leda projektet på kundens uppdrag. Den här modellen visade sig mycket smidig och effektiv för alla berörda parter.

– Projektet har gått mycket väl överlag. Vi höll oss inom budgeten och tidsramarna, och jag kan redan se hur lösningen underlättar för våra olika funktioner, till exempel inköp, försäljning och tillverkning. Vårt projektteam har gjort ett fint arbete och man har varit oerhört fokuserade, trots att vi jobbade 100 % via fjärranslutning, säger Andres Hummal.

Även ur Pinjas synvinkel har projektet inneburit stora framgångar och allt har fungerat som avsett. 

– Det var positivt att kunna arbeta med så professionella personer från kundens sida. Projektet har fortsatt enligt plan och vi höll det ursprungliga tidsschemat hela tiden. Vi höll också kontakten med slutkundens lokala konsult Toomas Vaher från Reha IT veckovis och ibland dagligen, och allt fungerade mycket smidigt, säger Pinjas projektledare Elvis Punnek.

Planen var att ha infört hela systemet under år 2021. Detta uppfylldes utan problem och Timber by Pinja togs i bruk i augusti 2021.

– Färre Excelblad nu! Eftersom det här är första gången vi använder ett heltäckande system i vårt företag lär vi oss fortfarande använda det effektivt på grundläggande nivå. I framtiden tror jag att vi kommer att gå vidare med de många nivåer och möjligheter som systemet erbjuder, sammanfattar Andres Hummal.

Vara Saeveski i ett nötskal

20+ års erfarenhet inom träbearbetning

120 000 m3 sågat virke från nordisk kvalitetsbarrved per år

År 2000 startade driften i Vara kommun i östra Estland

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelse

Timber by Pinja

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Vill du ha mer information? Ta kontakt!