Versowood

Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till Novi by Pinja underhållssystem.

Mål

Bringa maskinernas underhållsprocess i skick.

Endast ett system

Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till Pinja’s underhållssystem.

Spårning

Med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre.

Samtliga apparater är införda i underhållssystemets hierarkimapp, så maskinspecifika uppgifter hittas utan svårighet. Användning av systemet är även i övrigt logiskt och enkelt.

Jyrki Nieminen, Maintenance Manager, Versowood

Utmaning: Förbättra samarbetet produktions- och underhållspersonal emellan på Versowood

Sågarna bearbetar årligen 3,3 miljoner kubikmeter råvirke till 1,3 miljoner kubikmeter sågat virke och många andra trä- och energiprodukter. På dagsnivå sorterar, skalar, sågar, torkar och förpackar Versowoods maskiner motsvarande 220 lastbilslaster med trä.

Den centrala målsättningen med underhållssystemet är att förbättra samarbetet produktions- och underhållspersonal emellan på Versowood.

Lösning: Få reda på fel innan avbrott

Produktionspersonal kan göra alla service- och underhållsbeställningar till Versowoods maskiner i underhållssystemet. Merparten görs som felanmälningar. Beställningarna förmedlas till underhållsgruppen som noterar dem som mottagna och efter utfört arbete som utförda. Produktionspersonalen kan följa med arbetets gång i systemet och noteringarna sparas för senare bruk.

Nieminen poängterar möjligheten att notera maskiners serviceplaner för kommande år i systemet. Med hjälp av listor från systemet är det enkelt att beställa servicearbeten i god tid.

Förutom underhållsåtgärder sparas bland annat instruktioner beträffande maskiner, dokument relaterade till underhåll samt maskiners konditionsbedömningar och mätningsrapporter av lagervibration.

”Vi har med hjälp av systemet identifierat begynnande fel som kunde ha avbrutit såglinjens produktion för ett skift eller två. Med hjälp av maskinspecifik felhistorik kan man rikta maskininvesteringar bättre”, säger Nieminen.

Versowood i ett nötskal

1946 Grundad

400 mn Omsättning

12 Enhet i Finland

n. 800 Anställda

1,35 mn m³ Sågat timmer

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelser

Novi by Pinja

Grunden för ett förebyggande underhåll är ett intelligent underhållssystem, som hela organisationen gärna använder.

Våra kunders upplevelser

Vahterus

Finska Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av…

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)

Novi helped transition from corrective maintenance to anticipatory maintenance. The implementation was a multi-stage project.

Olvi

Pinjas samarbete med Olvi lyfte bryggeriföretagets rapportering till en ny nivå med hjälp av Machine Track by Pinja

Valmet North American Roll Service

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med…

Vill du ha mer information? Ta kontakt