Pinjas projekt med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) om kunskapsbaserad ledning och datalagring har inletts enligt planerna.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) projekt om kunskapsbaserad ledning och datalagring har inletts enligt planerna. Pinja inledde arbetet i maj och de första resultaten utnyttjas redan i sjukvårdsdistriktets vardag.

Pinja utvecklar det datalagringssystem HUS använder för ledningens rapportering. Projektet är omfattande: HUS har cirka 27 000 anställda och organisationens datalager är bland de största i Norden.

Projektet som spänner över fyra år har ett uppskattat totalvärde på 8,4 miljoner euro. Helheten utgörs av utvecklingen av Power BI för 2,4 miljoner euro och datalagring för 6 miljoner euro.  Avtalen gäller tills vidare och täcker kontinuerlig utveckling, support och underhåll av systemen.

– Resultaten från vårt arbete används redan bland annat i pandemirapporteringen. Vi når nya nivåer i utnyttjandet av data när kvaliteten och enhetligheten på den sköts av ett automatiserat verktyg. Rapporterna påverkar betydande beslut, så det är oerhört viktigt att uppgifterna är tillförlitliga och exakta, säger Petteri Väisänen som är business manager för Pinjas affärsområde digital business.

Enligt Väisänen har arbetet med HUS fått en utmärkt början, eftersom partnern har en bra förståelse för utnyttjandet av kunskapsbaserad ledning och öppenhet när det gäller att utveckla verksamheten.

För tillfället arbetar ett team på cirka tio personer från Pinja med detta. De skapar ett modernt, automatiserat datalager för molnplattformen Azure med hjälp av WhereScape- och Ellie-lösningar.

Läsa mera

Business Intelligence
Öppna jobb på Pinja