Janne Lamberg återvänder till Pinja. Janne arbetade tidigare som kundrelationschef på Pinja och skaffade sig stort kunnande om branschen på LM Dental.

Janne Lamberg blir ny medlem i Pinjas grupp av industriella  förnyare med uppgift att hjälpa kunder att effektivisera sin produktion genom digitalisering. Med hjälp av nya tillvägagångssätt och system kan man förbättra effektiviteten hos en industriell produktionslinje med upp till tiotals procent.

– Världen är full av outnyttjade möjligheter till större effektivitet inom industriproduktion. De flesta av dessa kan uppnås ganska snabbt och med en rimlig ansträngning. Mitt arbete består av att hjälpa kunder att förbättra sina arbetsmetoder, sitt ledarskap och att ta i bruk digitaliserade produktionsmetoder, beskriver Janne Lamberg sina nya arbetsuppgifter på
Pinja som expert på industriell förnyelse.

Man kan nå en helt ny nivå av produktivitet och rutiner inom industrin framförallt genom att digitalisera produktionen. Till exempel nådde Orions läkemedelsfabrik i Salo, Janne Lambergs hemstad, goda resultat genom att ta i bruk en programvara för övervakning av produktionslinje som tillhandahålls av Pinja.

De data som systemet samlar in avslöjar de vanligaste problemen på linjerna. Man gör ett stort antal produktbyten i förpackningsanläggningen, vilket leder till icke produktiv tid. Med stöd av övervakningsprogrammet kunde man till exempel minska bytestiden med 30–50 %.

– Produktionslinjens produktivitet kan ofta förbättras med hjälp av fyra digitaliserade funktioner: produktionsplanering, öppenhet, säkerställande av kontinuitet och minimering av flaskhalsar. Många av våra kunder använder till exempel systemet PES vid produktionsplanering och, förutom övervakningsprogramvaran GEMA, även Novi underhållssystem med vilket man utför underhåll i tid, samtidigt som man undviker över-eller underunderhåll om användningen varit mindre eller större än förväntat. Det tredje verktyget heter Andon och ett program för begäran om bistånd ämnat för arbetstagare med olika uppgifter i produktionen. Det kan användas för att minska icke produktiv väntetid och att förbereda sig för förändringar, förklarar Janne Lamberg.

Tillbaka till bekanta arbetsmiljöer

Janne Lamberg återvänder till Pinja. Janne arbetade tidigare som kundrelationschef på Pinja och skaffade sig stort kunnande om branschen på LM Dental.

– Mitt arbete på Pinja är självständigt och kan anpassas till min roll som familjefar. Jag är fri att fatta egna beslut så länge det ger resultat. Det är trevligt att återvända till arbetsgemenskapen, och våra kunder har upplevt imponerande förbättringar genom åren. Ett större team av experter än tidigare möjliggör att man kan erbjuda bra service till allt mer komplexa och större kunder.

Läsa mera:

GEMA by Pinja -MES-system för förbättrad produktivitet

NOVI by Pinja -Underhållssystem

ANDON by Pinja -Larm- och rapporteringssystem för produktionen

Pinjas framgångsberättelse