Pinja har erhållit ISO/IEC 27001-certifiering för sitt företags ledningssystem för datasäkerhet. Pinja producerar affärskritiska mjukvarulösningar för sina kunder i mer än 30 länder. Datasäkerhet är därför ett av de viktigaste områdena i Pinjas hållbarhetsprogram.

“Vi beslöt att certifiera vårt ledningssystem för datasäkerhet för att säkerställa att våra kunder får branschens bästa praxis och krav nu och i framtiden. Våra kunders verksamhet är kopplad till leveranskedjor, där den höga säkerhetsnivån i våra tjänster är avgörande för dem när det gäller smidighet, säkerhet och kontinuitet i deras vardag”, säger Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja.

ISO 27001-certifieringen är världens mest erkända säkerhetscertifiering, och att uppnå den visar ett företags engagemang för datasäkerhetsutveckling och servicekvalitet.

“Certifieringen vidareutvecklar vår metodik och medvetenhet om hantering av datasäkerhet. Verksamhetsmiljön är under ständig utveckling, och inför förändringar säkerställer det riskbaserade tillvägagångssättet i ISO/IEC 27001 bästa möjliga tillförlitlighet och effektivitet. Kontinuerlig säkerhetsutveckling och regelbunden extern utvärdering är hörnstenarna i säkerheten för ett internationellt verksamt programvaruföretag som vi”, berättar Pinjas CIO Pekka Nurminen.

Pinjas partner i ISO/IEC 27001:2022 -certifieringen har varit Kiwa Inspecta. Certifieringen och revisionen har slutförts i juni 2024. Certifieringen omfattar design, utveckling, leverans, support och underhåll av Pinjas SaaS-lösningar för bioenergi och cirkulär ekonomi, ICT- och Service Desk-tjänster, intern IT, Pinjas HR-tjänster och administration. 

Läs mer:

Pinjas Hållbarhetsrapport
Informationssäkerhet inom skogsindustrin kräver regler, samarbete och ansvarstagande
Kiwa Inspecta