EPV Energia har mer än 70 års erfarenhet av ansvarsfull energiproduktion. Bolaget är fast beslutet att investera i utsläppsfri produktion och driftsäkerhet, och har under de senaste åren kraftigt förnyat sin energiproduktionsportfölj.

EPV Energia förvärvade Novi by Pinja underhållssystemet för att förbättra sin underhållsverksamhet. Med detta system vill EPV säkerställa att produktionen löper enligt plan och når gemensamma mål.

Enligt säkerhetschef Petri Haapasaari erbjuder Novi ett enkelt och lättanvänt gränssnitt som möjliggör ett effektivt dagligt arbete. Systemet stöder även mobil användning, vilket förbättrar de anställdas rörlighet och tillgång till information.

– Vid upphandlingen av systemet betonade vi partnernas roll som användare av underhållssystemet. Ordinarie entreprenörer kommer att kunna göra inmatningar i systemet och på så sätt kan vi dela information fram och tillbaka.

Internt har systemet tagits emot positivt. Enligt Haapasaari värdesätts användarvänlighet särskilt högt bland underhållspersonal.

Allt eftersom projektet fortskred togs Novi först i drift vid Torneå kraftverk och utvidgades senare till andra EPV-kraftverk. En enhetlig systemarkitektur i alla kraftverk underlättar underhållet och säkerställer ett konsekvent tillvägagångssätt i alla verksamheter.

Juha Nyholm, Pinjas Sales Manager som har varit delaktig i projektet, berömmer EPV:s aktiva roll i systemets implementeringsfas och utvecklingen av verksamheten. 

– Det är fint att ha EPV Energia som en del av Novi-familjen. Implementeringen av systemet gick enligt plan och enligt tidtabell. Utvecklingen av användningen av systemet har inletts systematiskt. Ett särskilt tack till EPV Energia för deras mycket aktiva idéarbete kring utvecklingen av systemet. Detta kommer säkert att hjälpa Novi att bättre stödja underhållskraven för elproduktion.

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Bild: EPV Energia