Oy Lunawood Ltd, en pionjär inom värmebehandlat trä, effektiviserar sin verksamhet med underhållssystemet Novi by Pinja. Det traditionsrika företaget tillverkar produkter av PEFC-certifierad träråvara för bland annat altaner, fasadbeklädnad och inredning. Lunawood säljer sina produkter i ett sextiotal länder.

Lunawood har sedan 2020 använt sig av verksamhetsstyrningssystemet Timber by Pinja, och användningen inom företaget fortsätter att öka och utvecklas. Systemet täcker funktionerna för försäljning och produktion av termiskt trä, från mottagandet av råvaran till leverans av slutprodukten. Det används intensivt vid produktionsplanering och produktionsautomation samt råvaruanskaffning och leveransuppföljning. Pinjas system stödjer även försäljning och lagerhantering.

Lunawood betonar ansvarstagande i sin verksamhet och användningen av modern teknik har kraftigt digitaliserat informationsflödet. Företaget utnyttjar övervakningsdata från Timber by Pinja-systemet till exempel i sin hållbarhetsrapportering om förflyttning och hantering av virke.

I slutet av 2023 kommer Lunawood att komplettera sina system med underhållssystemet Novi by Pinja, som tas i bruk vid företagets produktionsenheter av värmebehandlat trä i Kaskö och Idensalmi. Enheternas sammanlagda årliga produktionskapacitet är cirka 160 000 m3. Med hjälp av Novi by Pinja kan Lunawood planera, implementera och hantera underhållsprocesserna och hantera underhållet av sina anläggningar mer effektivt. Senare kommer systemet även att användas för inköp av reservdelar, felövervakning med mera.

Gemensam användning av de två systemen inom både produktionsplanering och underhåll effektiviserar informationsflödet och ger kostnadsbesparingar genom att eliminera onödigt arbete. Till exempel förbättras det proaktiva maskinunderhållet i produktionsenheterna när felmeddelandefunktionerna överförs från verksamhetsstyrningssystemet till Novi.

Införandet av Pinjas lösningar hos Lunawood är resultatet av nära samarbete och gemensam utveckling.

“Med Pinjas verksamhetsstyrningssystem har vi kunnat förbättrat lönsamhetsövervakningen och produktionsplaneringen avsevärt. Införandet av det nya underhållssystemet är ett utmärkt tillfälle för oss att utveckla verksamheten även på underhållssidan”, säger Ilkka Riihijärvi, IT-chef på Oy Lunawood Ltd.

Pinja gläder sig också över det utvidgade samarbetet.

“Vi är glada över att få vara med som expert och utveckla Lunawoods processer och genom gott samarbete hitta lösningar som effektiviserar deras verksamhet. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet av det utökade samarbetet”, säger Toni Hämeenniemi, produktägare och applikationsarkitekt hos Pinja.

“Jag håller med, och det är fantastiskt att kunna utöka samarbetet även på underhållssidan. Lunawood har en tydlig vilja att ständigt förbättra underhållet, vilket är en bra utgångspunkt för ett långsiktigt samarbete”, säger Juha Nyholm, försäljningschef för Pinjas underhållslösningar.

Bild: Lunawood

Läs mer

Pinjas lösningar för skogsindustrin