På bilden Tervolan Saha och Höyläämö Oy:s vd Juha Kokkonen (till vänster) och Lea Kokkonen (till höger), som ansvarar för ekonomiförvaltningen. I bakgrunden syns stocksorteringsanläggningen och bakom det nya sågverket.

Tervola Saha ja Höyläämö Oy, som specialiserar sig på sågverk och träförädling, kommer att ta i bruk ERP-systemen Forest by Pinja och Timber by Pinja år 2023. Företaget strävar efter att digitalisera sin verksamhet ytterligare och expandera internationellt i framtiden. VK Timber Oy, Finlands nordligaste sågverk som grundades 1956, ingår också i samma familjekoncern.

Sågverksföretaget siktar på stark tillväxt med hjälp av moderna produktionsprocesser. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy håller på att modernisera sin sågverksverksamhet, inklusive hela sågverkslinjen. Den 25 miljoner euro stora investeringen i systemet, inklusive inköp av nya produktionsmaskiner, kommer nästan att fördubbla företagets verksamhet och göra det möjligt att öka antalet anställda.

“Växande verksamheter kräver modern teknik för att fungera, och effektiv sågning är beroende av information i realtid. Pinjas ERP-system stöder digitaliseringen av vår verksamhet och även våra mål för internationalisering”, säger Lea Kokkonen, som ansvarar för finansförvaltningen på Tervolan Saha ja Höyläämö Oy.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy värdesätter också kvalitetsstyrning och produktionsansvar högt, vilket framgår av företagets flera branschcertifikat. I framtiden kommer ERP-systemen att bidra till att ytterligare förbättra och specificera spårbarheten av råvaror och kvalitetsstyrning, till exempel.

För första gången inför företaget ett ERP-system. Forest by Pinja kommer att gradvis införas för att stöda virkesanskaffning och avverkning i maj 2023, medan Timber by Pinja kommer att gradvis införas för att stöda sågverk och bearbetning i senare led i september 2023, i enlighet med målplanen. Produktionsstyrningssystem täcker hela produktionskedjan och möjliggör informationsflödet från skogen till försäljning och leverans.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy bedömde att Pinja var ett naturligt val som systemleverantör, eftersom produkterna är perfekt anpassade till sågverksverksamhetens behov. Konceptet kommer att tas i bruk i nära samarbete med Pinjas experter, och Pinjas projektledning har spelat en viktig roll under projektets gång.

Veli-Pekka Hämäläinen, chef för kundansvarig på Pinja Forest, är glad över samarbetet: “Vi på Pinja är mycket nöjda med att en traditionell sågverksoperatör som Tervolan Saha ja Höyläämö Oy har valt våra produktbaserade programvarutjänster för att hantera hela leveranskedjan. Vi har blivit varmt välkomnade som en ny partner, och jag ser fram emot att se resultaten av utbyggnadsprojektet och utvecklingen av vårt samarbete i framtiden.”