Företaget Pinja som är specialiserat på industriella SaaS-lösningar och AI expanderar sin verksamhet till Sverige och grundar en landsenhet. Robert Törnqvist har utsetts till Sales Director Sweden. Pinja siktar på tillväxt i Sverige, i synnerhet inom träförädlingsindustrin, bioenergin, den cirkulära ekonomin och digitaliseringen av tillverkningsindustrin.

Enligt mjukvaruföretaget Pinja är digitalisering av industrins leveranskedjor och tillverkning mer aktuellt än någonsin för företagen och samhället i Norden. Expansionen till Sverige är en del av företagets långsiktiga strategi.

”I en omgivning som präglas av snabba förändringar är det möjligt för företagen att nå en stark marknadsposition genom att digitalisera produktionen och leveranskedjorna och utnyttja artificiell intelligens. Med våra AI-baserade lösningar kan våra kunder uppnå energi- och materialbesparingar på tiotals procent i sin tillverkning, vilket möjliggör en ansvarsfullare affärsverksamhet”, säger Pinjas VD Veli-Matti Nurminen.

Robert Törnqvist blir försäljningsdirektör för Sverige

Robert Törnqvist har utsetts till försäljningsdirektör för Pinjas landsenhet i Sverige. Han övergår till Pinja från det globala BI-företaget Qlik. 

”Robert kommer att bistå våra kunder med både marknadsledande produkter och stark erfarenhet och expertis inom lösningar för industrins kunskapsbaserade ledning. Robert är en expert av bästa slag, med stark bakgrund i att lösa de mellanstora och stora bolagens digitaliseringsutmaningar”, säger Nurminen.

Pinja — tillväxt och internationalisering genom industrins förnyelse och digitalisering

Pinja som för tillfället har kunder i 30 länder har vuxit till en betydande aktör inom industrins förnyelse och byggandet av det digitala samhället.  Företaget anser att den industriella marknadsförskjutningen höjer efterfrågan på lång sikt och erbjuder AI-baserade lösningar som möjliggör en ansvarsfull affärsverksamhet.

Pinja är sitt marknadsområdes ledande leverantör av SaaS-programvarulösningar för bland annat skogsindustrin, tillverkningsindustrin, den cirkulära ekonomin, bioenergiindustrin och besiktningsbranschen

Ytterligare information:

Veli-Matti Nurminen
CEO Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911

Bild: P Castillo, Eriksbergsphoto