Energimässan 2024 i Stockholm samlar aktörer som arbetar med lösningar inom energi, miljö och hållbar utveckling för att skapa nätverk och förena sina krafter för en mer hållbar morgondag.

Energimässan 2024 är mer än en vanlig mässa. Evenemanget omfattar även en konferens, flera teman som byts under dagen, och mer än 50 branschseminarier och paneldiskussioner. Dessutom äger Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo och InfraTech 2024 rum samtidigt.

Huvudtemat för det största evenemanget inom den svenska energisektorn som ordnas 22–23.5 är klimatförändring och minskade utsläpp genom praktiska, hållbara och smarta energilösningar.

Vi är också på plats för att visa hur du kan utveckla ditt företag i en mer hållbar riktning och optimera den dagliga verksamheten med hjälp av digitala lösningar. Kom och säg hej till oss i monter C:37!

Välkommen att upptäcka moderna lösningar för hantering av leveranskedjan för bränslen och underhåll

Digitaliseringen har varit en viktig fråga för energisektorn i flera år och särskilt viktig är den idag, eftersom digitala mjukvarulösningar bidrar till att uppnå de nuvarande hållbarhetsmålen och möjliggör en alltmer optimerad verksamhet på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Besök oss i monter C:37 för att se hur Once by Pinja kan hjälpa ditt energiverk att till exempel uppfylla kraven i direktivet RED III och sömlöst integrera leveranskedjan för bränslen och den operativa styrningen. Once erbjuder också ett brett utbud av rapporteringsalternativ för internt bruk och för olika intressentgrupper.

Dessutom optimerar Novi by Pinja underhållet av din anläggning på ett smart sätt – det stöder utvecklingen av förebyggande underhåll och bidrar till att säkerställa anläggningens funktion. Novi digitaliserar den information som berör hantering och utveckling av anläggningens underhåll och tillgodoser behoven för den dagliga underhållsstyrningen.

Våra tjänster för kunskapsbaserad ledning hjälper dig att använda data som stöd för ditt beslutsfattande. Vi erbjuder lösningar för datalager, artificiell intelligens och maskininlärning som ger mervärde till ditt företag.

Vill du boka ett möte med en expert? Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar en av våra experter dig.

Registrera dig gratis som besökare i mässan →

Eller köp en biljett till konferensen →