Pinja går in på den spanska och portugisiska SaaS-marknaden genom ett återförsäljaravtal med GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A. GHESA är ett ingenjörs- och byggföretag inom energiområdet med säte i Madrid. Avtalet gäller initialt produkten Once by Pinja och GHESAs spanska och portugisiska marknadsområden. Samarbetet är tänkt att expandera framöver såväl geografiskt som i utbud. 

Återförsäljaravtalet mellan Pinja och GHESA undertecknades i juni 2021 och förbättrar Pinjas etablering och synlighet i södra Europa och möjliggör för GHESA att utöka sitt lösningserbjudande för både befintliga och potentiella kunder. Företagen sattes inledningsvis i förbindelse via Business Finland-nätverket.

Med en ny våg av digitalisering som sprids över olika industrisektorer i Spanien och Portugal, siktar många företag på att förbättra sin processeffektivitet och stödja den cirkulära ekonomin. Efter en långsammare investeringsperiod 2020 på grund av COVID-19-pandemin tar verksamheter nu ny fart och parterna ser tidpunkten som gynnsam för deras kombinerade tjänsterbjudande.

GHESA har kontor över hela världen och ett starkt fokus på digitaliseringstjänster för framför allt energisektorn. I den första fasen kommer GHESA att tillhandahålla Once by Pinja-lösningar till sina kunder som är verksamma inom el, biomassa, värme- och pelletsproduktion, massa och papper samt avfallsförbränning.

Enligt GHESAs uppfattning erbjuder Pinja en smart lösning med möjlighet att gynna en rad företag när det gäller effektivitet, tid och kostnader. Genom att gå samman kan företagen hjälpa till att lösa ineffektivitet och brist på sömlös integration i de olika system som för närvarande tillämpas av kundföretag.

– Once by Pinja har en stark, konsoliderad status på den nordeuropeiska marknaden, och vi strävar nu efter att också öka medvetenheten om detta på den sydeuropeiska marknaden. Once uppfyller i synnerhet behovet hos de företag som hanterar stora mängder bränsle och därtill relaterade produkter, eftersom systemet täcker hela leveranskedjan, kommenterar GHESAs affärsutvecklingsdirektör för biomassa, WtE, kraftvärme och EPC-projekt, Joaquín A. Gómez León.

Pinja har industriella mjukvarukunder i 30 länder över hela världen och har ett starkt fokus på att expandera sin verksamhet på global nivå. Det nyligen inledda samarbetet tjänar i samma riktning. Pinja ser stora fördelar med att samarbeta med utvalda lokala samarbetspartners både när det gäller implementeringsprojektet och fortsatta supporttjänster. Samarbetsmodellen fördjupar delad förståelse för slutkundens processer.

– Detta samarbete med GHESA öppnar upp ett nytt och mycket intressant marknadsområde för Pinja. Våra högspecialiserade produkter i världsklass ger kunderna möjlighet att förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft. Vi erbjuder också nya affärsmöjligheter för våra partners. Vi är glada över att kunna börja arbeta med GHESA, vilket är en bra match för oss som en väletablerad och stark regional operatör med djup branschkunskap och relationer, säger Pinja VD Veli-Matti Nurminen.

Läs mer

Once by Pinja