Lassila & Tikanoja är ett tjänsteföretag som gör cirkulär ekonomi till verklighet. Företagets mål är att kontinuerligt öka koldioxidavtrycket i sin verksamhet, det vill säga den positiva klimatpåverkan. L&T Industrial Services erbjuder tjänster inom farligt avfall, avloppsunderhåll, processrengöring och miljöbyggande för olika industrisektorer. L&T är verksamt i Finland och Sverige. Företagets omsättning 2020 var 751,9 miljoner euro och de sysselsätter 8 100 personer. 

Samarbetet mellan Lassila & Tikanoja och Pinja går tillbaka till slutet av 2019, då L&T letade efter en lösning för effektivare lagerhantering. Målet var att hitta en leverantör som kunde implementera en skräddarsydd lösning även för krävande behov. Samtalen med Pinja visade snabbt att man var på samma våglängd och att Pinja hade en tydlig vision om vilken lösning som skulle passa för L&T, vilket avgjorde valet av samarbetspartner.

– Pinja hade en tydlig vilja att förstå våra behov och kompetensen att genomföra en lösning som var den bästa just för oss, förklarar Ari-Pekka Heikkilä, affärschef för Lassila & Tikanoja. Pinjas erfarenhet av miljösektorn och cirkulär ekonom vägde också tungt i vågskålen.

Anpassad lösning för lagerhantering och satsvis bearbetning

Once by Pinja-systemet har redan tagits i bruk på den första anläggningen, och dessutom har leveransavtal tecknats för flera verksamhetsställen, där utrullningen sker i slutet av 2021. Målet är att effektivisera materialflödeshanteringen och ge en bättre förståelse av den totala verksamhetsbilden när Once-systemet är fullt utbyggt.

– Men redan från början kunde Once hjälpa oss att till exempel utnyttja vägningsinformation från våra kunder. Vid behov kan vi använda uppgifter både från avgångs- och ankomstplatsen och vi kan enkelt dela informationen med olika parter i leveranskedjan. Vissa rutiner går snabbare när vi kan hämta den nödvändiga informationen automatiskt, säger Heikkilä.

För lagerhantering utvecklar Pinja en egen lösning åt Lassila & Tikanoja vid sidan av Once-systemet. För närvarande görs lagerhanteringen i Excel, men det finns ett behov av gemensamma verksamhetsmodeller och effektivare datautbyte mellan driftställena.

– Pinjas systemlösningar är mycket användbara för detta, eftersom de gemensamma verksamhetssätten byggs in liksom i smyg i systemen, säger Heikkilä. 

Även för Pinja har samarbetet med Lassila & Tikanoja varit inspirerande.

– Vi levererar en komplett lösning för materialflödeshantering, som också inkluderar mjukvaruutveckling för att bygga en flexiblare lösning för lagerhanteringen. Det är ett stort projekt där vi kan utveckla helt nya saker tillsammans, berättar Pinja. 

Att skapa nytt kräver förtroende och gemensam förståelse

Heikkilä upplever att samarbetet med Pinja har varit smidigt och fungerat bra från allra första början.

– Pinja har ställt upp med ett verkligt kunnigt och förstående team. Vi har kunnat föra våra idéer vidare och de har haft en äkta förståelse för våra behov. Det är inte alltid självklart att man hittar ett gemensamt språk i sådana här systemprojekt, sammanfattar han. Enligt Heikkilä är en av Pinjas styrkor att utveckla nya saker.

-Jag märker att det även är viktigt för Pinja och de har skickliga krafter som arbetar med det. De fattar snabbt hur vi tänker och vice versa, vilket gör att allt går lättare.

Hittills har implementeringen av Once-systemet gått smidigt hos Lassila & Tikanoja, och koncepten utvecklas i takt med att utrullningen fortsätter och underlättar arbetet ännu mer.

– Som huvudregel strävar vi efter att göra lösningar på verksamhetens villkor, inte systemens. Tillsammans har vi kunnat forma och utveckla Once så att det passar in på ett bra sätt i vår egen verksamhet, avslutar Heikkilä.

Läs mer:

Once by Pinja
Blogg: Verktyg för hållbarhetsrapportering hjälper företag inom energi och cirkulär ekonomi att fokusera på vad som är viktig