Flow är avsett för aktörer inom nationell och internationell cirkulär ekonomi. Produkten kan anpassas till de behov de många olika aktörerna inom cirkulär ekonomi har.

Flow by Pinja är en ny förvaltnings- och rapporteringstjänst för materialflöden som utvecklats för aktörer inom cirkulär ekonomi. Den lättanvända mobilapplikationen kombinerar verksamhetssätt, arbetstagare och system samt samlar in och förädlar data.

På den stadigt växande marknaden för cirkulär ekonomi behövs lösningar som effektiverar hanteringen av materialflöden. För att uppnå en konkurrensfördel är det viktigt att hanteringen av leveranskedjan är modern och utnyttjar teknologi. På grund av affärsverksamhetens karaktär försöker man kombinera exakthet och enkelhet i hanteringen av materialflödena.

Flow som kan kombineras med eller ersätta ett vågsystem gör materialflödena synliga och gör att hanteringen och faktureringen av dem blir effektiv. Flow samlar in, delar och rapporterar informationen just där den behövs med några få klick.

– Cirkulär ekonomi är ett område som förenar vår kundkrets på många sätt. Vi utvecklade programprodukten Flow för att vi vill hjälpa våra kunder i en växande affärsverksamhet som är väldigt viktig på samhällsnivå och även globalt. Flow-produkten är utvecklad i samarbete med våra kunder och för utvecklingen utnyttjade vi vår gedigna erfarenhet av lösningar för leveranskedjan i flera olika branscher, säger Pinjas verkställande direktör Veli-Matti Nurminen.

Läs mera:

Flow by Pinja – System för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi
Industri: Energi, cirkulär ekonomi och naturresurser