Millog är specialist inom hantering av underhåll och materialtjänster och är bland annat strategisk partner med Finlands försvarsmakt. Företagets mål är att förbättra produktiviteten och utveckla sina produktionsprocesser inom alla delområden.

För att nå detta mål lanserade Millog projektet 6S år 2018 och det framkom att ett objekt även behövde en ny layout, och för att skapa denna inledde företaget ett samarbetsprojekt med Pinja året därpå. I projektet utvecklades den ifrågavarande enhetens produktivitet genom att analysera och effektivisera materialflöden, materialanvändning och förvaring. Man utarbetade även en layout som minimerade slöseri samt en plan för att styra verksamheten mot lean-produktion.

”Man använde många metoder i projektet. Kartläggningen av processen gav upphov till en gemensam förståelse för hur processen fortskrider och var man uppfattar brister. Det nuvarande tillståndet beskrevs noga och olika funktioner intervjuades för detta ändamål”, berättar Aku Mäkimattila från Pinja som ledde projektet.

Genom intervjuer och observationer skapades också en lista över slöseri och vars avlägsnande var en väsentlig del av lösningen. ”Som ett resultat av grundorsaksanalysen uppstod också utmaningar i användningen av affärssystemet. Detta delområde utgjorde inte ett fokus i början av projektet, men det visade sig att man behövde göra ändringar i systemets funktioner och användning för att uppnå målen”, berättar Hanna-Leena Islander från Millog.

Systemet måste stödja olika funktioner och samarbetet mellan dem, så att helheten blir sömlös och man inte spenderar tid och energi på onödiga aktiviteter. Resultaten av dataanalysen gav fakta om den nuvarande situationen och stärkte uppfattningen som kunden hade baserat på sin erfarenhet.

Mer operativ effektivitet med produktionens nya layout

Utifrån kartläggningen skapades en ny layout för produktionen med verksamhetsbeskrivning tillsammans med kunden.

”Befintliga strukturer och terrängformer satte sina egna gränser. Vi gick igenom olika alternativ med kunden men tog även hänsyn till kommentarer och idéer från de som utför det praktiska arbetet. Samarbetet resulterade i en plan som uppfyllde de uppställda målen”, fortsätter Mäkimattila. Millog fortsatte därefter att genomföra 6S (5S + Safety)-planen.

”Objektets alla material granskades och allt onödigt togs bort. Lokalerna städades, kvarvarande och nya material arrangerades på nya platser och märktes, liksom gångarna. Kanban-tavlorna togs i bruk för den dagliga ledningen och bästa praxis standardiserades och togs för observation”, säger Islander.

Samarbetet har gått bra och den nya layouten har visat sig fungera. ”Produktionspersonalen har gett positiv feedback och alla vill behålla den nya verksamhetsmodellen. Visst, det finns mycket kvar att göra, men resan har fått en bra start och resultaten talar för sig själva. Det här ger goda förutsättningar för en fortsättning”, säger Islander från Millog glatt.

Läs mera:

Wärtsilä framgångsberättelse: Övergång till faktabaserad framförhållning
Simuleringstjänster