Protacon, partnern inom digitaliserig och industriförnyelse, heter nu Pinja. Pinja består av Protacon och de företag som via tillväxt anslutit sig under de senaste åren: ARROW, SWD, Descal, Netwell, Vision Systems samt Powen. Pinja är en ledande aktör inom specialiserade programvaruprodukter för industrin samt en betydande partner inom utvecklingen av industriella systemlösningar och digital affärsverksamhet.

Den ökande efterfrågan på industriell förnyelse och digitalisering beror på behovet att utveckla konkurrenskraften i en global miljö. Dessutom behöver företagen förbättra sin reaktionsförmåga med tanke på undantagssituationer och undantagsförhållanden. För att uppnå dessa mål är det viktigt att förnya arbetssätten och effektivisera utnyttjandet av teknologin. 

“Pinja är en partner för digitalisering och industriförnyelse. Kärnan i vår verksamhet är viljan att hjälpa organisationer att förnya och digitalisera sina operationer samt att implementera förändringen i våra kunders vardag. Vårt löfte till kunderna är att fungera som en samarbetspartner som deltar i utvecklingen av affärsverksamheten mot en hållbar framtid. Med Pinjas digitaliseringslösningar har man uppmätt lönsamhetsökningar på i medeltal upp till 30 procent inom den tillverkande industrin, processindustrin samt sektorn för energi och cirkulär ekonomi”, säger verkställande direktör Veli-Matti Nurminen.

Pinja i Finland sysselsätter nästan 500 personer, som betjänar ledande industri- och företagskunder samt internationella organisationer i 30 länder. Pinjas omsättning år 2019 uppgick till ungefär 40 miljoner euro.  

Ett exceptionellt serviceutbud för produktionens hela livscykel

Med hjälp av Pinjas färdiga programvarulösningar kan kunderna bland annat effektivisera den dagliga produktionsstyrningen samt förbättra driftsäkerheten och kvaliteten. 

Pinja effektiviserar leveranskedjans styrning, skapar nya digitala modeller för affärsverksamheten och utvecklar ledningen genom information. Pinja erbjuder också experttjänster inom planering, modernisering och automatisering av produktionsanläggningar.

“Vi utvecklar och stöder kundernas affärsverksamhet under hela livscykeln, från konsultation till planering, från genomförande till underhåll och byggande av helt nya affärsverksamhetsmodeller. Vi kombinerar existerande god praxis med modern teknologi. Vi planerar för framtiden och implementerar de nya idéerna”, beskriver Nurminen.

Pinjas anställda är experter på industri och digitalisering: programutvecklare, automationsexperter, industriplanerare, IT-experter och kundtjänstproffs. Företagets kundbas omfattar ett brett spektrum av företag inom olika branscher. 

“Hos oss får var och en genomföra utmanande projekt tillsammans med andra proffs och vi uppskattar de anställdas kompetens. Pinja är också känd som en arbetsgivare som erbjuder flexibilitet i olika livssituationer”, säger Nurminen.  

Mer information:

Veli-Matti Nurminen
Verkställande direktör
+ 358 60 385 9911
veli-matti.nurminen@pinja.com

Läs mer:

Pinja
Ladda ner: Vi är Pinja


Pinja i korthet: Pinja är din partner för digitalisering och industriförnyelse. Vi vägleder affärsverksamhetens utveckling under produktionens hela livscykel, från konsultation till planering, från genomförande till underhåll och byggande av helt nya affärsverksamhetsmodeller. Våra kunder är industriella aktörer som vill dra nytta av teknologi och nya affärsverksamhetsmodeller snabbare och effektivare än sina konkurrenter. Vi är en ansvarsfull partner. Genom att effektivisera våra kunders operationer hjälper vi dem att uppnå en hållbarare affärsverksamhet i en värld som i dag, mer än någonsin, behöver hållbara lösningar. Pinja i Finland sysselsätter nästan 500 personer, som betjänar ledande finländska industri- och företagskunder samt internationella organisationer i över 30 länder. Vi växer kraftigt och vår omsättning år 2019 uppgick till ungefär 40 miljoner euro.