“Jag längtade efter praktisk verksamhet. I den här rollen kommer jag tillbaka till den dagliga kärnan av automationskunnande – där jag en gång började.”

Heikki Jääskeläinen, den nyaste medlemmen i Pinjas ledargrupp har en gedigen erfarenhet av internationella projekt och hör till de mest framstående inom automationsbranschen.

Heikki Jääskeläinen har under försommaren tillträtt på Pinja som affärsverksamhetsdirektör för industriförnyelse och investeringsprojekt. Jääskeläinen flyttar till Pinja från AFRY, där han verkat i 20 års tid. Han har ansvarat t.ex. för el- och automationsfunktioner inom Nordeuropa.

– Heikki utgör för oss en viktig förstärkning för att utöka våra kundrelationer inom automationsbranschen och vår leveransförmåga, samt för att utveckla tyngdpunkten av kunnandet. Dessutom stärker han vår verksamhet i de internationella kundservicenätverken. Heikki utgjorde ett naturligt val för oss, eftersom han har den utstrålning som vårt företag står för. Det är lätt att få kontakt med honom, han är engagerad och har erfarenhet, berättar verkställande direktör Veli-Matti Nurminen på Pinja.

Heikki Jääskeläinen, som hör till de mest framstående inom automationsbranschen, berättar hur glad han blev när han fick möjligheten att arbeta på Pinja.

– Det värmer om hjärtat när man blir tillfrågad, och dessutom tyckte jag att jag skulle ha någonting att ge. Jag längtade efter praktisk verksamhet. I den här rollen kommer jag tillbaka till den dagliga kärnan av automationskunnande – där jag en gång började, resonerar Jääskeläinen.

Jääskeläinen har varit med i framträdande industriprojekt runtom i världen. Han har haft många långa utstationeringar bland annat i Frankrike, Portugal och Tyskland. Till Pinja medför han mer inblickar i olika kulturer och främjar bolagets internationalisering.

– Vårt serviceutbud omfattar programvaruprodukter som är länkade med vårt automationskunnande och är internationellt sett intressanta, till exempel Novi by Pinja, underhållsprogrammet avsett för att förminska störningar i produktionen. Vårt kunnande möjliggör förverkligandet av stora projekt eftersom vi tillhandahåller smidiga lösningar för kundernas mångsidiga behov. Dessutom är Pinja organisatoriskt indelat i passligt stora team med kunnig personal, och därför är verksamheten effektiv, betonar Jääskeläinen.