Saab har valt Pinja för att leverera CMMIS-systemet för underhåll av stridsutrustningen på de multifunktionella korvetterna i Österbotten-klassen inom projektet Laivue 2020. CMMIS bidrar till att säkerställa att stridssystemet och utrustningen utför sina tilldelade uppgifter och är driftklara när de behövs. Tillförlitlighet och livscykelhantering är särskilt viktiga i denna typ av miljö.

Saab förser marknaden med världsledande produkter och lösningar för militär och civil säkerhet. 9LV-systemet för stridsledning och kontroll som ska levereras ombord på Laivue 2020-fartygen kommer att säkerställa den kontinuerliga beredskap och stridsförmåga som krävs för marina operationer.

Enligt Eppu Kuusela, Pinjas försäljnings- och kundansvarig Novi by Pinja underhållssystem uppfyller försvarsmaktens operativa behov och säkerhetskrav med sina mångsidiga funktioner och integration och är därför väl lämpat för den krävande miljön.

Enligt Kuusela är det faktum att Saab förlitar sig på underhållssystemet Novi by Pinja för att upprätthålla driftsäkerheten hos kritisk stridsutrustning ett stort förtroende.

– Vi är mycket glada över att Pinjas system har fått förtroendet att trygga en så viktig fråga, säger Kuusela.

Ytterligare information:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Bild: Saab