Woodspin, ett samriskföretag mellan den finska textilfiberpionjären Spinnova och världens största cellulosaproducent Suzano, har valt Pinja som partner för utveckling av underhållet.

Woodspin har ensamrätten till tillverkning och försäljning av den träbaserade SPINNOVA®-fibern, som framställs i en ekologisk tillverkningsprocess utan skadliga kemikalier. Woodspins träbaserade och patenterade SPINNOVA®-fiber orsakar varken spill eller sidoströmmar och innehåller inga mikroplaster. CO2-utsläppen och vattenanvändningen i produktionen är bevisat minimala.

Woodspins fabrik i Mellersta Finland färdigställdes 2022 och är samriskföretagets första kommersiella anläggning. Målet är att 2033 komma upp i en årlig kapacitet på cirka en miljon ton och därmed möta den växande efterfrågan från bland annat klädindustrin med en hållbar produkt. Stora satsningar har gjorts i planeringen av energilösningarna i fabriken, eftersom målet är en lågutsläppsanläggning som drivs med 100 % förnybar energi och återvunnen värmeenergi.

Enligt fabrikschefen Ari-Matti Tuovinen var det från första början klart att underhållssystemet skulle anskaffas redan innan produktionen startade. På det sättet kunde man bygga upp anläggningshierarkin och ackumulera utrustningsdata och historik redan från dag ett.

Eftersom det gäller en nybyggd produktionsanläggning hade man ställt upp relativt tydliga och detaljerade kriterier i upphandlingen.

– De viktigaste kriterierna gällde hanteringen av det dagliga underhållet och vissa funktioner som hantering av reservdelslagret och behandling av inköpsorder. Även systemets användbarhet och skalbarhet var viktigt att ta hänsyn till.

Enligt Tuovinen måste ett system som används dagligen vara tillräckligt modernt, så att det går enkelt och snabbt att göra registreringar på fältet. Vid upphandlingen poängterade Woodspin också systemets rapporterings- och integrationsfunktioner, eftersom användarna inte bara består av underhålls- och produktionspersonal utan även lednings- och ekonomiexperter.

Försäljnings- och nyckelkundschefen Eppu Kuusela, som ansvarade för samarbetet från Pinjas sida, tyckte att samarbetet med Woodspins experter var oproblematiskt och att allt gick som planerat. Enligt Kuusela ser Pinja med stor entusiasm på samarbetet.

– För Pinja är det viktigt att få delta i den gröna omställningen och arbeta för hållbar utveckling. Woodspin kombinerar på ett bra sätt vetenskap och natur för att skapa en hållbar, unik och skalbar textilfiber.

Läs mer om Novi by Pinjas underhållssystem

Information:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Picture: Woodspin