Anmälningskanal

Oegentligheter, misstankar eller farhågor relaterade till vårt företag kan rapporteras via en säker anmälningskanal anonymt eller i eget namn.

Gör anmälan

Vi vill göra rätt

För Pinja är det viktigt med ett ansvarsfullt arbetssätt och en öppen atmosfär. Pinjas uppförandekod innehåller våra centrala principer för ansvarsfullt och etiskt agerande, som vi starkt förbundit oss till och som vi följer i vår verksamhet.

Vi vidtar kraftfulla åtgärder mot allt agerande som strider mot dessa principer. Oegentligheter, misstankar eller farhågor relaterade till vårt företag kan rapporteras anonymt eller i eget namn genom vår anmälningskanal.

Hur fungerar anmälningskanalen?

Pinja har en rapporteringskanal i enlighet med whistleblowing-förordningen, genom vilken vem som helst kan göra en konfidentiell anmälan om övergrepp, misstanke eller oro.

Meddelanden som kommer via anmälningskanalen behandlas konfidentiellt i enlighet med Pinjas standardförfarande för behandling. För att säkerställa anonymitet och transparens upprätthålls anmälningskanalen av en extern servicepartner, WhistleB. Anmälningsförfarandet är anonym, krypterad och lösenordsskyddad. 

Obs! Kundrespons och andra förfrågningar kan du lämna här: Lämna annan respons.

Annan respons

Du kan lämna annan respons, såsom kundrespons, på det bilagda formuläret eller kontakta oss per telefon.