Underhåll av produktionens IT-miljö

Vi tar inte bara över underhållsansvaret – vi förstår också den kritiska betydelsen av din produktion och säkerställer kontinuiteten

Minimera produktionsstörningar genom att förutse hot

I takt med att industrin digitaliseras finns det alltmer IT-infrastruktur i produktionen. Samtidigt är läget ofta när det gäller produktionens IT-miljö att man varken har identifierat hoten eller fastställt ansvaret. Dessutom känner man inte till allt som ingår i IT-miljön. Det gör att produktionens IT-infrastruktur medför stora risker för potentiella produktionsavbrott och störningar.

Lär kännä Pinjas tjänster

Vad du vinner genom att ta hand om IT-miljön i produktionen:

Du är medveten om och behärskar de kritiska riskerna i produktionen

Du vet att datasäkerheten i produktionsmiljön är tryggad

Du minimerar potentiella produktionsavbrott, störningar och stillestånd

Varför är det viktigt att sköta om IT-miljön i produktionen?

Målet är att säkerställa att produktionsavbrott och -störningar inte inträffar och att kritiska produktionsdata inte går förlorade av orsaker som hade kunnat förebyggas. De viktigaste funktionerna vid underhåll av produktionens IT-miljö är kontinuerlig övervakning, stöd för den dagliga ledningen och proaktiva åtgärder som säkerställer att produktionen går smidigt.

Om de kritiska delområdena i produktionen inte har definierats kan även en liten enskild faktor i produktionskedjan stoppa hela produktionen. Om prestandan i den produktionskritiska hårdvaran eller programvaran inte följs upp ökar riskerna dag för dag.

Ta kontakt!

Underhåll produktionens IT-miljö tillsammans med en partner

En pålitlig

Genom att utlokalisera underhållet av produktionens IT-miljö frigör du tid till annat och säkerställer feltolerans i IT-miljön och effektivitet i produktionen.

Transparent

Du och partnern tydliggör ansvaret för hanteringen av produktionens IT-miljö och kunskapen om IT-frågor begränsas inte till bara vissa medarbetare.

Säkra

Om det kommer in ett nytt system eller en ny process i produktionen ser partnern till att lösningen går att genomföra med tanke på risk, funktionalitet och hantering.

Pinjas tjänster för underhåll av produktionens IT-miljö

Support 24/7

 • Central kontaktpunkt (SPOC)
 • Fjärrsupport och lokal support
 • Tjänsteportal och färdiga anvisningar för de vanligaste tjänsterna
 • Våra experter har arbetssäkerhetskort

Utrustning

 • Anskaffning av utrustning (engångsköp eller leasing)
 • Installation
 • Leverans
 • Driftstöd och livscykelhantering
 • Reservlösningar

Programvara

Anskaffning, hantering och support av mjukvarulicenser (bland annat Microsoft 365, Google Workspace, Adobe)

Administrations- och övervakningstjänster 24/7

 • ITIL-kompatibel tjänsteproduktion
 • IT-chefstjänster
 • Identitets- och åtkomsthantering (IAM)
 • Tekniska övervaknings- och verifieringslösningar
 • Dokumentation av IT-miljön

Datasäkerhetstjänster

 • Datasäkerhetsstyrning
 • Moderna lösningar för lösenords- och åtkomsthantering
 • Logghantering
 • God praxis och säkerhetsrådgivning

Datorhallstjänster och offentliga molntjänster

 • Privata molnlösningar med finska, datasäkra (bland annat ISO 27001, ISO 22301 och Katakri) datorhallar som drivs med grön energi till 100 % (3 st.)
 • Offentliga molnlösningar som använder Azure-, AWS- och GCP-molntjänster

Nätverkstjänster

 • Fysiska och virtuella nätverk (kontor, produktion, datacenter och offentligt moln)
 • Fjärråtkomstlösningar
 • Datanät och datakommunikationsanslutningar
 • Nätverksutrustning
 • Nätverksövervaknings- och -administrationstjänster (till exempel IDS/IPS)
 • Nätverkskonsultation

Experttjänster

 • Planering av lösningar för produktionens IT-miljö
 • Riskkartläggning och utvecklingsplaner
 • Tjänsteimplementering och -utbildning
 • Migreringar och molnövergångar
 • IT-chef som tjänst

Exempel på våra kunder

Våra kunders framgångsberättelser

Betoniteam

Pinja started the work by reviewing Betoniteam's entire IT environment.

Hur kommer jag i gång? Utgångspunkten för samarbetet är förståelse av kundens mål, arbetsprocesser och smärtpunkter

60 minuters distansmöte för att kartlägga situationen

Förslag till lösning för att uppnå målet

Gemensam bedömning av lösningsförslaget

Samarbetsavtal

Implementering av lösningen

Support- och underhållstjänster

Boka ett möte med våra experter eller ta kontakt