HCL-tjänster

Snabba upp den digitala omställningen med en trygg och kompetent partner

Finlands ledande HCL-expert

Pinja är Finlands ledande HCL-expert – vi har mer än 30 års erfarenhet av att genomföra projekt inom molntjänster och programutveckling i alla storlekar. Vi är en partner som inte bara förstår framtidens utmaningar utan även historien bakom kundens lösningar och kan hjälpa till att hitta nya vägar.

Våra HCL-tjänster täcker lösningens hela livscykel, från preliminär definition till implementering, distribution och underhåll av lösningen. Våra certifierade experter och vår mångåriga erfarenhet garanterar kvaliteten på våra HCL-tjänster.

Vi är inte bundna till en viss teknik, utan vi kan hitta styrkorna i olika lösningar och integrera dem för att uppnå bästa möjliga helhet. Vår expertis omfattar också migreringar mellan olika teknologier, så att vi kan erbjuda den absolut bästa lösningen för en kunds behov.

Pinjas HCL-tjänster

Konsultation

Övervakningstjänst

Support och underhållstjänst

Programproduktion

Implementering och utbildning

HCL-licenser och -behörigheter

HCL-produkter

HCL:s produkter förbättrar kommunikationen och informationsöverföringen i organisationer. Det inte fråga om enskilda verktyg utan en uppsättning produkter som består av affärsapplikationer för kunder, gränssnitt för digital upplevelse och andra tredjepartstjänster. Alla fungerar sömlöst med de vanligast förekommande programmen och molntjänsterna.

Exempel på HCL-produkter:

HCL Domino

En low code-utvecklingsplattform för modern programvaruproduktion och molntjänster. Fungerar också som ett heltäckande e-postsystem.

HCL Domino Leap

Ett Domino-tillägg som gör att du lätt kan skapa webbläsar- och mobilapplikationer utan kodning. Produkten hette tidigare HCL Domino Volt.

HCL NoMad

HCL NoMad är en lösning för webbläsare (HCL NoMad Web) och mobila enheter (HCL NoMad Mobile), som kan använda Domino-appar. HCL NoMad kräver inga ändringar av apparna, så det kan också användas för att ersätta separat installerade HCL Notes-arbetsstationer. HCL NoMad fungerar i iOS- och Android-enheter samt de senaste webbläsarna för Windows, MacOS och Linux.

HCL Volt MX

En low code-plattform för utveckling av interna mobilapplikationer (iOS, Android, Windows Phone) och progressiva webbapplikationer (PWA) – alla enheter med en kod.

HCL Connections

En portallösning som använder sig av sociala arbetsmetoder, till exempel för intranät/extranet.

HCL Sametime

Konkurrenskraftig chatt- och webbkonferenstjänst.

HCL Domino

HCL Domino är en säker och effektiv applikationsutvecklingsplattform för företag. Den är utformad för att snabbt lösa utmaningar inom arbetsflöde och processhantering. HCL Domino är en modern utvecklingsplattform som erbjuder alla tjänster som applikationernas användare kräver, även integrerade med andra molntjänster och backend-system. Det finns redan 10 miljoner Domino-applikationer för effektivare affärsverksamhet som används av mer än 15 000 företag världen över.

HCL Domino passar för företag i alla storlekar och stöder inte bara utveckling av applikationer utan även andra grundläggande kommunikationsbehov som e-post- och http-tjänster, datasäkerhet, användarkatalog och mobil och offline-användning. Plattformen använder sig av low code-metoder med färdiga bibliotek och komponenter som gör att man kan bygga nya applikationer på ett mycket effektivt sätt.

Kontakta oss!

Varför ska jag välja HCL Domino?

Kraftfull plattform

En kraftfull low code-plattform som anpassar sig till olika slags behov. Domino-applikationer skapas upp till 70 procent snabbare än på andra plattformar, så det sparar också kostnader.

Omfattande system

HCL Domino är en helhet som innehåller en databas, datasäkerhet, katalog och alla andra tjänster som en applikation behöver. Domino kan även integreras i befintliga molntjänster och back-end-system. Kunden kan arbeta med plattformen i molnet eller installera den i sina egna servrar. Applikationerna fungerar även direkt i mobila enheter (Android, Chrome och iOS).

Kontinuerlig utvecklingstjänster och support

Pinjas kontinuerliga tjänster hjälper kunden att få ut det mesta av sin investering i HCL-programvara. Våra certifierade experter tar hand om implementering och underhåll av miljön och applikationerna samt nödvändig support.

Grader av samarbete:

30 minuters distansmöte för att kartlägga nuläge och behov

Lösningsförslag för att uppnå målet

Gemensam bedömning av lösningsförslaget

Samarbetsavtal (till exempel utvecklingsprojekt eller underhållstjänster)

Implementering av lösningen

Support- och underhållstjänster efter avtal