Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala att bygga ett nytt, modernt sågverk som kompletterar de två befintliga produktionsanläggningarna före slutet av 2023. I 2021 inledde Junnikkala och Pinja ett gemensamt produktionssimuleringsprojekt för att skapa en digital tvilling av det framtida sågverket och för att i förväg säkerställa bland annat att kapaciteten för sågverkets matning och torkverk är tillräcklig.

Kort om samarbetet

Planeringsprojektet med Junnikkalas sågverk i Uleåborg startar

Junnikkala och Pinja började samarbeta 2021. Huvudsyftet var att använda simulering för att ge svar på de centrala frågorna om investeringar i sågverk, byggande av sågverk och en effektiv produktion. 

Pinja skapar en digital tvilling för Junnikkala

Efter en gemensam planerings- och specifikationsfas skapade Pinja en digital tvilling för Junnikkala, som motsvarar det nya sågverket i Uleåborg. Junnikkala försåg Pinja med de första uppgifterna som behövdes för arbetet, och under arbetets gång utbyttes ytterligare information och framstegen följdes upp under veckomöten.

Produktionssimulering hjälper till att säkerställa optimal kapacitet i förväg

Den molnbaserade lösningen levererades till Junnikkala våren 2022. Detta gav Junnikkalas personal tillgång till den digitala tvillingen för att utföra olika testkörningar och simulera sågens övergripande funktion i förväg. Resultaten av produktionssimuleringen kommer bland annat att användas för att säkerställa optimal kapacitet i maskiner och lager och för att hantera flaskhalsar.

Vi har varit nöjda med samarbetet. Vi berättar för Pinja om problemet och Pinja tar isär problemet och löser det.

Janne Pyy, produktionschef, Junnikkala Oy

Den digitala tvillingen ger svar på centrala frågor i förväg

Det traditionella träförädlingsföretaget från Kalajoki, Junnikkala Oy, förbereder för närvarande den största investeringen i sin historia. Investeringen i det nya sågverket som ska byggas i Uleåborg är värd omkring 70 miljoner euro. Junnikkala har redan produktionsanläggningar i Kalajoki och Oulainen.

Det nya sågverket i Uleåborg kommer att öka företagets totala produktion till 750 000 kubikmeter sågverks- och hyvelprodukter. Efter investeringen förväntas företagets omsättning nå 250 miljoner euro per år.

Eftersom en stor investering innebär många långtgående beslut och betydande kostnadsfrågor, ville Junnikkala få tillförlitlig och bekräftad information att basera sina beslut på. Junnikkala och Pinja inledde sitt simuleringssamarbete i oktober 2021, då en digital tvilling skapades för sågverksföretaget, motsvarande den framtida produktionsanläggningen i Uleåborg.

– Vi valde Pinja som vår partner eftersom de hade erfarenhet av liknande, moderna projekt. Vi hade också tidigare erfarenhet av att arbeta med Pinja, till exempel använder vi ERP-systemet Forest by Pinja, säger Janne Pyy, produktionschef på Junnikkala.

Den digitala tvillingen är avsedd att i förväg ge svar på ett antal viktiga frågor, t.ex. om timmergården är tillräcklig, om sågverket är effektivt och om lagringsutrymmena för färska och torra varor är tillräckliga. Med hjälp av resultaten kan Junnikkala fatta databaserade beslut om sågverket som ska byggas.

– Vi ville simulera den totala produktionen vid det framtida sågverket i förväg och säkerställa till exempel kapaciteten hos sågverkets matning och torkarna. Vi fick de svar vi sökte, säger Pyy.

Förutom byggnadsplanen kommer resultaten också att hjälpa till att planera andra aspekter av verksamheten i framtiden och användas som ett effektivt verktyg för produktionsplanering. Om man till exempel i förväg vet antalet färdiga produkter per vecka kan man bättre planera hamnleveranserna. Uppskattningsvis 90 procent av det nya sågverkets produktion kommer att exporteras via Uleåborg och andra hamnar i närområdet till sammanlagt cirka 50 länder.

Dessutom kan den digitala tvillingen bättre ta hänsyn till biprodukter från sågningen, t.ex. flis, massa och bark. 

– Hela processen med Pinja var helt smärtfri. Vi tillhandahöll grundläggande uppgifter som baserades på driften av våra två befintliga produktionsanläggningar. Under tiden tillhandahöll vi ytterligare information vid behov och granskade projektets utveckling vid gemensamma veckomöten. Pinja slutförde projektet inom den överenskomna tidsramen, säger Pyy.

Markarbetena för det nya sågverket inleds i Uleåborg redan våren 2022 och byggandet slutförs mellan 2023 och 2024. Sågverket kommer att vara i full drift våren 2024.

Kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet

Junnikkalas typiska kundkrets består av husfabriker och grossister både i Finland och utomlands. Geografiskt viktiga exportregioner är Japan, Nordafrika, Centraleuropa och Storbritannien. För närvarande exporteras cirka 60–70 procent av produktionen, och Uleåborgs sågverk kommer att öka denna siffra ytterligare. 

För Junnikkalas kunder är kvalitet och leveranssäkerhet de viktigaste frågorna i virkesförsörjningskedjan. Junnikkala är känt för sin höga kvalitet även utomlands, t.ex. i Japan har företaget i flera år legat bland de tre främsta leverantörerna av limträbalkar för byggändamål i en undersökning av handelshus. 

Med den digitala tvillingen kan Junnikkala simulera olika körningar med valfria parametrar, t.ex. med olika stockmängder och torktider, skiftsystem och torkningsrutter. Detta säkerställer produktionseffektivitet och ger kunderna korrekt information om leveranstider.

– Även hållbarhet genomsyrar praktiskt taget allt vi gör. Vi tar hänsyn till koldioxidavtrycket i alla skeden, vi skickar biprodukter till återvinning och vi fokuserar också på ekologiska alternativ i förpackningar, säger Janne Pyy.

Syftet med samarbetet med Pinja är att säkerställa att de saker som Junnikkalas kunder uppskattar förblir på en hög nivå i framtiden och att de kan förbättras ytterligare. 

– Vi har varit nöjda med samarbetet. Vi berättar för Pinja om problemet och Pinja tar isär problemet och löser det.

Bilder @ Creamedia

Junnikkala i ett nötskal

1960 Ismo Junnikkala startade företaget i Kalajoki

350 000 m3 det nya sågverkets årliga produktionsvolym

n. 50 länder dit produkter exporteras från det nya sågverket i Uleåborg

270 nya jobb i Österbotten i och med sågverket

Våra tjänster

Simulering

Simulering är ett smidigt och enkelt sätt att göra snabba experiment i den virtuella världen innan du går vidare till verklig produktion.

Forest by Pinja

Forest by Pinja möjliggör fullständigt elektronisk virkeshandel och uppföljning i realtid av avverknings- och transportlogistik samt kostnader, volymer och avkastning av det levererade virket.

Kunders upplevelser

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

Versowood

Nu uppdateras koncernens alla apparaters uppgifter och underhållsinformation i realtid till Novi by Pinja underhållssystem.

KGN Tool

Pinjas Lean-utbildning hjälpte KGN Tool att bli kvitt onödigt arbete och ökade den ömsesidiga interaktionen och transparensen.