Pharmia är Finlands ledande tillverkare av kosttillskott och medicinska produkter med CE-märkning, och växer internationellt. Familjeföretaget från Tusby har verkat i branschen i 25 år och valde våren 2020 systemet iPES by Pinja för optimering av produktionsplaneringen och leveranskedjan.
– Vi på Pharmia ville göra ett digitalt språng. För tillfället växer vi både i Finland och på exportmarknaden, och till vår hjälp behövde vi ett system och en samarbetspartner som stöder vårt arbete på ett optimalt sätt, sammanfattar Pharmias vd Janne Kostamo.
Projektet inleddes med en detaljerad genomgång och utvärdering av de befintliga verksamhetsmodellerna och systemen. Förut användes flera olika system som informationen inte löpte tillräckligt effektivt emellan. Efter expertutlåtanden och långa förhandlingar beslöt Pharmia att byta ERP-system och vid sidan om det införa ett iPES-system för produktionsplanering och tillverkningsstyrning.

– Pinja hade sakkunskap och ett mångsidigt system, vilket övertygade oss. iPES är ett övergripande verktyg för produktionsplanering och optimering och med hjälp av det blir hela vår produktion elektronisk, och vi slipper allt papper.

Systemleveransen inleddes i våras och man väntar redan med spänning på resultaten. Som föregångare inom produktutveckling undersöker och utvecklar Pharmia ständigt nya produkter och produkttillämpningar.

– Bakom det digitala språnget och systemprojektet ligger tanken att vi i och med förändringarna vill betjäna våra kunder på ett bättre och mer flexibelt sätt i framtiden. Våra kunder märker av projektet bland annat i form av effektiverad produktion och kortare leveranstider.