E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE som sysselsätter 70 000 personer i 15 olika länder. I Sverige har företaget 2 100 anställda och levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder.

År 2020 fattade E.ON Sverige beslut om att effektivisera sina funktioner inom bränslekedjan, innefattande hantering av avtal, planering, avrop, lager, leverans och uppföljning, och med start vid kraftvärmeverket i Örebro. Med en årsproduktion på totalt 1 TWh el och värme är kraftvärmeverket en av landets större leverantörer av fjärrvärme. Produktionsprocessen baserar sig idag till 95 procent på biobränsle och kommer att vara fossilfri från år 2025. E.ON har med sina fyra stora fjärrvärmeanläggningar den näst största marknadsandelen i Sverige.

– Till utmaningarna med biobränsle hör att det behövs i stora volymer, det måste vara färskt och att det inte är särskilt enkelt att lagra. Oförutsägbart väder medför också utmaningar. Därför måste vi ha tydliga data om våra bränslelager och om vilka mängder vi måste få levererade, säger Mikael Norberg, bränslechef E.ON.

Våra huvudmål är en strömlinjeformad leveransprocess, att ha rätt material till hands när det behövs och efterlevnad av principen först in, först ut.

E.ON Sverige valde Once by Pinja, som är en SaaS-lösning speciellt inriktad på hantering av materialflöden och på att ha rätt råvara och mängd på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Genom att ersätta sitt nuvarande i stort sett manuella system kommer E.ON Sverige att halvera tiden för bränsleadministrationen – och ändå få resultat med en högre detaljnivå.

– Vi valde Once by Pinja av många anledningar. En sak som övertygade oss var det stora antalet användare som lösningen redan har i Finland, Sverige och på andra håll. Den hade också just de funktioner som är nödvändiga i hanteringen av försörjningskedjan för biobränslen. Våra huvudmål är en strömlinjeformad leveransprocess, att ha rätt material till hands när det behövs och efterlevnad av principen först in, först ut. Priset är förstås också viktigt, men inte det viktigaste, konstaterar Mikael Norberg.

Utvecklingsprojektet har nu gått vidare till den praktiska genomförandefasen, och implementeringen kommer att ske i ett trepartssamarbete mellan E.ON, Pinja och Triona. Den sistnämnda är Pinjas utvalda lokala partner för projektledning och kundsupport i Sverige.

Som resultat kommer E.ON att ha ett effektivt verktyg för sin bränsleförsörjningsplanering och bränsleorderhantering. Företagets lagrings- och lagerhanteringsprocess kommer att automatiseras, det manuella arbetet samt risken för felaktigheter i hanteringen kommer att minska och kontrakts- och orderhanteringen kommer att effektiviseras. Lösningen kommer dessutom att automatisera E.ON:s rapportering och ta fram data för effektivt beslutsfattande. Något som är värdefullt på lokal nivå i Sverige är att systemet även har ett gränssnitt mot det nationella virkesredovisningssystemet VIOL.

Ytterligare steg mot global verksamhet

Once by Pinja är en av Pinjas tretton SaaS (Software as a Service) -lösningar för industrikunder. För närvarande används dessa i flera länder över hela Europa. I Sverige används lösningarna i dagsläget vid nästan 50 produktionsanläggningar. För Pinja är samarbetet med E.ON ytterligare en viktig milstolpe på vägen till de globala SaaS-marknaderna.

– Vi är glada över att E.ON har valt vår programvara för digitaliseringen av sin bränsleleveranskedja i Sverige och ser fram emot samarbetet med Triona i projektet. Våra lösningar används nu av kunder i 30 länder runtom i världen. Vi tror att våra lösningar kan hjälpa industrikunder över hela världen att påskynda digitaliseringen och förbättra produktiviteten. Vi erbjuder också affärsmöjligheter för lokala integrationspartner, säger Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja.

Partnern Triona är specialiserad på innovativa IT-lösningar inom logistik och infrastruktur och företaget ger ett mycket värdefullt bidrag till projektet som helhet, särskilt när det gäller effektiva kundsupporttjänster och helpdeskfunktioner på det lokala språket.

– Vi är mycket glada att få E.ON som kund och få möjlighet att tillhandahålla effektiva kompletterande tjänster i detta projekt. Vårt långvariga samarbete med Pinja och vårt kunnande om varutransporter inom flera sektorer, inklusive biobränsle, skogsbruk och sågverk, gör att vi kan tillföra kunskaper i hela leveranskedjan, säger Mats Bayard, VD för Triona.

E.ON:s Once by Pinja-lösning planeras att tas i bruk under sensommaren 2021, precis i tid före nästa intensiva uppvärmningssäsong.

Läs också:

Once by Pinja

Blogg: Alla drar nytta av energins och den cirkulära ekonomins ekosystem