Puhas Oy är ett avfallsföretag som ägs av fem kommuner, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi och Polvijärvi, och vars uppgift är att tillhandahålla lagstadgade avfallshanteringstjänster åt kommunerna. Företagets tjänster inkluderar transporttjänster för brännbart avfall och bioavfall, lokala avfallsstationer och avfallscentraler, miljöpoäng samt en mottagningspunkt för farligt avfall och kasserad elutrustning. Inom företagets verksamhetsområde finns cirka 112 000 invånare. Puhas Oy identifierade utvecklingsbehov i materialhanteringssystemen, och man började lösa dem tillsammans med Pinja hösten 2020.

Det viktigaste målet för digitaliseringsprojektet var att uppdatera systemen för flödeshantering så att de motsvarar moderna krav på datainsamling, rapportering och lagerbokföring. Dessutom ville man övergå till att använda elektroniska transportdokument.

Önskemålet var ett kostnadseffektivt och heltäckande system som är klart att anpassas till förändrade behov i framtiden.

Pinja erbjöd en heltäckande lösning för dessa behov. Dessutom hade Puhas redan erfarenhet av att samarbeta med Pinja i digitaliseringsprojektet på avfallsstationen i Liperi, vilket inverkade positivt på valet av systemleverantör. Valet föll på materialstyrningssystemet Flow by Pinja och appen Track för elektroniska transportdokument.

Vi tyckte att Flow by Pinja var den bästa lösningen för oss. Det är ett mångsidigt och växande system som även täcker våra behov för framtiden. Jyrki Mainonen, Puhas Oy.

Digitaliseringsprojektet medför både enkelhet och tydlighet i hela materialflödesprocessen, från insamling av avfall till slutrapportering. Effektiva system ger även bättre och snabbare kundservice. Så här berättar Mainonen om projektet:

Det har känts bra att utveckla programvaran med Pinja. Tidsschemat har hållit, och det arbete som hittills har gjorts med programvaran har präglats av ett professionellt och kundcentrerat arbetssätt.

För närvarande testar Puhas både Flow by Pinjas vägningssystem och transportdokumentappen Track. Målet är att ta hela Flow by Pinja-systemet i bruk vid årsskiftet.

Läs mer:

Flow by Pinja
Ekokymppi automatiserar sina processer för materialflödeshantering med Flow by Pinja