Ekokymppi, samkommunen för avfallshantering i Kajanaland, sköter lagstadgade avfallshanteringstjänster och myndighetsuppgifter för kommunerna i Kajaland och för Vaala kommun. Ekokymppi har till uppgift att ordna avfallshanteringen för bostads- och fritidsfastigheter på ett område med cirka 76 000 invånare och att utveckla avfallshantering och rådgivning. Ekokymppi identifierade utvecklingsbehoven för en effektivare hantering av materialflödet på olika delområden, och man började lösa frågorna tillsammans med Pinja hösten 2020.

Ett centralt mål för Ekokymppis digitaliseringsprojekt var automatisering av olika delområden inom materialflödesstyrning, såsom rapportering. En automatiserad rapportering ger mer exakta och snabbare resultat. Genom att automatisera funktioner kan man även minska risken för mänskliga fel och tillhörande onödigt manuellt arbete. Ekokymppi nämner också införandet av mobilvägning som ett viktigt delmål för projektet. Det kommer att underlätta vågpersonalens arbete, och mottagningen av nattlaster, som tidigare krävt mycket manuellt arbete, kommer att gå smidigare.

Ett viktigt kriterium vid valet av systemleverantör var ”one stop shop”-principen – att vi kan få alla de nödvändiga delarna i systemet från samma leverantör. Pinja erbjöd en sådan lösning, säger kundtjänstchef Marjut Kinnunen från Ekokymppi.

Flow by Pinja valdes eftersom systemet uppfyllde alla de krav som ställdes på ett nytt system. I den lösning som nu utformats tillhandahåller Pinja alla tjänster, från våg- och mottagningsfunktioner till lastdatarapportering, lagerhantering och elektronisk överföring av transportdokument, vilket minskar till exempel utmaningar med olika gränssnitt. Dessutom integreras Flow-systemet i faktureringssystemet Vingo som Ekokymppi använder. En stor fördel med Pinja framgick under projektets gång: – De lyssnar på kunden och förstår våra mål och krav. De sökte aktivt lösningar på frågor och utmaningar som uppstod under implementeringsfasen även inom själva systemet, berättar Kinnunen.

En annan fördel med Pinja som leverantör var deras tidigare erfarenhet av cirkulär ekonomi, fortsätter Kinnunen.

Systemet kommer att tas i bruk i etapper under året. Den första tjänsten som testas internt är Pinjas transpordokumenttjänst. När den tjänsten är på plats genomförs den horisontella integrationen i etapper. Därefter följer implementering av mobilvägning, lagerstyrning och integrerad fakturering. Genom att införa systemet stegvis ser man till att varje funktion börjar användas i tur och ordning, och utbildningen för den nya tillämpningen kan schemaläggas före sommaren, som är den livligaste perioden inom cirkulär ekonomi.

Läs mera:

Flow by Pinja – system för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi
Guide: 6 tips för effektivering av materialmottagning
Blog: 4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin