Kierto Ympäristöpalvelut Oy erbjuder skräddarsydda avfallsservicetjänster till bl.a. industri, kommuner samt handels- och logistikbranschen. Till företagets specialkunnande hör lösningar för insamling, hantering och återvinning av farligt avfall. De har terminaler i Järvenpää, Pojanluoma och Kuusankoski.

“Vi vill vara Finlands mest önskade och professionella partner vid hanteringen av farligt avfall. Reformen av avfallslagen 2021 medför en digitalisering av transportdokument. Vårt nuvarande Oscar ERP-lösning klarar inte av att smidigt hantera elektroniska dokument”, berättar kvalitetschef Jari Koivula om Kierto Ympäristöpalveluts systembehov.

Ett av de viktigaste anskaffningsmålen är möjligheten att använda elektroniska transportdokument. Ett annat viktigt mål är lagerhantering i realtid samt effektivisering vårt eget arbete. Hanteringsprocessen i det nuvarande systemet är tids- och resurskrävande.

Beaktandet till den cirkulära ekonomins behov säkrade övergången till Flow

“Avfallssektorn, och i synnerhet hanteringen av farligt avfall, är en marginell verksamhet. Före Flow by Pinja-systemet fanns det inga hanteringslösningar för vår bransch”, berättar Koivula.

Kierto Ympäristöpalvelut deltog i Pinjas serviceprojekt under år 2020. Där skapade man tillsammans med aktörer inom cirkulär ekonomi ett hanterings- och rapporteringssystem för branschen, Flow by Pinja.

“Vi hade tre alternativ för hur anskaffningsprocessen skulle fortsätta. Ett alternativ var att ändra vår nuvarande ERP-lösning för att motsvara behoven, ett andra alternativ var att övergå till Flow-systemet och sedan fanns det ytterligare ett tredje alternativ”, fortsätter Koivula.

Kierto Ympäristöpalvelut bestämde sig för Flow by Pinja eftersom det bäst motsvarade deras uppsatta mål.

“Då vi var med i systemet redan under serviceprojektet hade vi möjligheten att påverka egenskaperna från början. Före Flow fanns det inget annat system som hade skapats med tanke på cirkulär ekonomi. Allt annat behövde modifieras, ändras och justeras för att passa oss. Priset påverkade såklart också, men det var inte den första punkten på listan”, summerar Koivula.

Flow minskar på manuellt arbete och underlättar i vardagen

Kierto Ympäristöpalvelut ska ta i bruk Flow efter årsskiftet. Det första som tas i bruk är Flow:s bassystem som bl.a. tar hand om materialmottagning samt elektroniska transportdokument. Då minskar det manuella arbetet genast från början. En integration skapas för Oscar ERP-systemet så att man kan överföra data mellan systemen. Flow:s lagerhanteringsmodul tas i bruk efter det första skedet.

“Det blir en betydande underlättnad i körordningen då Flow används i avsedd utsträckning, risken för fel minskar och framförallt blir det mera tid för annat jobb. I fortsättningen kommer Flow att underlätta vår vardag. Anskaffningsprocessen gick mycket smidigt, vi ser framemot samarbetet med Pinjas team”, avslutar Koivula.

Läs mera:

Flow by Pinja – system för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi
Guide: 6 tips för effektivering av materialmottagning
Blog: 4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin