Foto: Veli-Matti Nurminen, CEO Pinja Group Oy (vänster) och Vesa-Pekka, Managing Director PiiMega Oy.

Pinja fortsätter att rekrytera kraftigt även i Uleåborgsregionen och siktar på den internationella marknaden för industriell programvara.

Från och med idag kommer PiiMegas tjänster att erbjudas under varumärket Pinja, som är specialiserat på digitalisering. Pinjas VD Veli-Matti Nurminen är nöjd med synergin som förnyelsen innebär för företagets produkter, tjänster och synlighet. ”Genom att kombinera och konceptualisera våra tjänster kan vi i fortsättningen erbjuda våra kunder tydligare och mer integrerade helheter, bättre service och effektivare totallösningar – både på den inhemska och den internationella marknaden.”

Varumärket Pinja kommer nu att erbjuda de mjukvarulösningar inom digitalisering av skogsindustrins försörjningskedja, e-handel och verksamhetsstyrning som tidigare sålts under PiiMegas namn. ”PiiMega har under lång tid fört ut den finska skogsindustrins expertis i IT-form på den internationella marknaden. Nu kommer den internationella tillväxten och utbudet att stärkas ytterligare inom alla lösningsområden”, säger PiiMegas VD Vesa-Pekka. ”Dessutom får vi bättre möjligheter att stödja sysselsättningen regionalt, eftersom Pinja utvidgar sin verksamhet på ett starkt och seriöst sätt.”

Pinja sysselsätter för närvarande cirka 550 personer, varav 120 redan nu i Uleåborgsregionen. ”Det har varit en hederssak för oss att få med goda programvaruprodukter, fantastiska kunder och skickliga programutvecklare i Pinjas starka tillväxtberättelse. Uleåborgsområdet är en mycket attraktiv tillväxtmöjlighet för oss. Genom samgåendet blir Pinjas varumärke tydligare även för arbetssökande”, säger Veli-Matti Nurminen.

Bakgrunden till att PiiMegas verksamhet läggs under Pinjas varumärke är företagsköpet som ägde rum i augusti 2020. Det var Pinjas åttonde företagsköp under de senaste tre åren. Företagets olika kontor i Uleåborgsregionen flyttade i början av året in i gemensamma lokaler i Kempele.

Den internationella delen av Pinjas verksamhet växer kraftigt och bland kunderna finns ledande industrier, företag och organisationer i mer än 30 länder. Pinja är en viktig aktör som industriell förnyare och byggare av det digitala samhället. Företaget är en marknadsledande leverantör av SaaS-lösningar för utvalda programvaruprodukter för industrin, inklusive skogs- och tillverkningsindustrin.


Pinja i korthet:

Pinja är din partner inom digitalisering och industriell förnyelse. Vi hjälper företag att utnyttja operativa lösningar och nya digitala affärsmodeller under hela livscykeln från rådgivning till underhåll. Våra kunder är aktörer inom industrin och det digitala samhället som vill dra nytta av teknologi och nya affärsmodeller snabbare och effektivare än konkurrenterna. Vi är en ansvarsfull aktör. Genom att effektivisera våra kunders verksamhet hjälper vi dem att göra verksamheten mer hållbar i en värld som behöver ansvarsfulla lösningar mer än någonsin. Pinja har cirka 550 anställda som hjälper ledande finska industri- och företagskunder och internationella organisationer i mer än 30 länder. Vi växer kraftigt och 2020 år vår omsättning cirka 55 miljoner euro.

Ytterligare information och intervjuer:

Veli-Matti Nurminen
CEO Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911