Envor Group är ett familjeföretag inom miljöbranschen med fyra bolag i Forssa. De har flera decenniers erfarenhet av återvinningstjänster. Verksamheterna innefattar bl.a. materialåtervinning, biogasproduktion, industriell saneringsverksamhet, balningstjänster, fastighetsskötsel, transport- och lastningstjänster samt omfattande avfallshantering. 

“I takt med att vårt företag växer måste också affärssystemen uppgraderas för att möta kraven på tillväxt både nu och i framtiden. Vi ville förbättra effektiviteten i materialflödeshanteringen och började därför leta efter en lösning redan i början av året. Vi gjorde en utredning för att se om det skulle löna sig att bygga en egen lösning, beställa en skräddarsydd lösning eller anskaffa ett färdigt kommersiellt system”, berättar Samuli Laine, operativ chef.

Envor har varit med i Flow redan från början

Pinja invaldes i utredningen då Envor letade efter olika lösningar. “Vi tyckte att Pinja var ett mycket intressant alternativ och kommunikationen var aktiv redan från början”, berättar Laine.

I samma tid med Envors systemanskaffning hade Pinja startat ett tjänsteutformningsprojekt för skapandet av ett materialflödeshanteringssystem för företag inom cirkulär ekonomi, vilket skulle genomföras i samarbete med aktörer inom branschen. Envor blev inbjuden att delta i detta projekt. 

“Våra största utmaningar i leveranskedjan är den enorma mängden kontorsarbete och tid som går åt till behandling av vägningsfiler och dokument samt till fakturering. Målet med systemanskaffningen är att få mera realtidsinformation om leveranskedjan, utveckla den interna rapporteringen och styra verksamheten effektivare baserat på data. Till målen hör också att förbättra kundrapporteringen och att säkerställa informationsflödet mellan olika system genom att integrera dem. På detta sätt kan vi minska andelen manuella inmatningar och därmed minska risken för felaktiga inmatningar”, fortsätter Laine. 

“Det var väldigt fint att få ta del av utvecklingen av Flow-systemet tillsammans med andra aktörer inom cirkulär ekonomi. De lyssnade på våra behov och vi upplevde att det var ett fantastiskt tillfälle att kunna påverka hur man skapar en lösning för hantering av materialflödet inom vår bransch. Mycket snart valde även vi Flow by Pinja som vårt affärssystem. Detta beslut påverkades främst av transparensen i produktutvecklingen, beaktandet av behoven inom cirkulär ekonomi och likvärdigheten i de väsentliga funktionerna i förhållande till våra mål”, sammanfattar Laine. 

Flow by Pinja tas i bruk stegvis

Vid årsskiftet kommer Envor att ta i bruk Flow-bassystemet. Senare under 2021 tar man i bruk mobilvägningar samt vägningsintegration i Tamtron Scalex-systemet. Envor använder Vitec Vingos verksamhetsstyrningsprogram, och faktureringsuppgifter kommer att överföras från Flow med hjälp av systemintegration. Det finns också ett behov av Flows lagerhanteringsfunktion, eftersom Envor har verksamhet på flera olika ställen. I takt med utvecklingen kan flera kontor läggas till och lagerhanteringen kan på motsvarande sätt skalas enligt tillväxten. 

Diskussionerna för den närmaste framtiden kommer att handla om införandet av elektroniska transportdokument samt uppdatering av terminaler till mobila terminaler för kontraktsförare och entreprenörer. 

“I och med Flow tror jag att vi kommer att kunna effektivisera kontorsarbetet och frigöra och avsätta resurser till andra sysslor, så som försäljning och ekonomiförvaltning. En annan viktig affärspåverkan är utvecklingen av intern och extern rapportering. Det betyder bättre kundrapportering, vilket vi tycker är väldigt viktigt, avslutar Laine.

Läs mera:

Flow by Pinja – System för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi
Guide: Utnyttjanted av digitalisering i cirkulär ekonomi
Guide: 6 tips för effektivering av materialmottagning