Halton är specialiserat på tillverkning av förstklassiga lösningar för inomhusklimat och det specialkunnande som företaget besitter ligger mer i tiden än kanske någonsin tidigare under företagets över 50-åriga historia. Beslutet att utvidga samarbetet med Pinja från produktionsstyrning till produktionsplanering togs vid en väl avvägd tidpunkt.

Haltons system för inomhusklimat i krävande miljöer är en stark satsning på bättre hälsosäkerhet både i Finland och internationellt. Till exempel utvecklades en av företagets senaste produktnyheter, den mobila filterbaserade luftreningslösningen, i första hand för sjukhusmiljöer, men i och med undantagsförhållandena har efterfrågan och användningsmöjligheterna utökats även till andra områden.

Halton har redan tidigare utnyttjat vissa delar av PES i produktionsstyrningen, men efter den aktuella systemuppdateringen ska företaget börja använda iPES by Pinja i full skala. Ibruktagandet kommer att ske i slutet av 2020.

Vi vill uppnå två saker med uppdateringen. För det första vill vi ha ett verktyg som enkelt ger oss en visuell överblick över produktionsbelastningen. För det andra ska iPES fungera som ett bra verktyg för våra analyser av de data som finns i ERP och även lyfta fram uppdateringsbehoven i ERP, säger Sami Ahola, Delivery Team Manager vid Halton.

Logisk följd från MES till iPES

I Haltons system har det naturligtvis redan hanterats en stor mängd belastningsrelaterade data, men att få fram en generell översikt över belastningen har varit onödigt komplicerat. Användaren har behövt kunna kombinera en viss typ av transaktionssökningar i ERP och överlag veta exakt vilka parametrar som ska väljas.

Vi ser fram emot att med hjälp av iPES kunna lämna detta bakom oss och gå till en situation där vi kan se hur belastningen byggs upp med en snabb blick, som gröna och röda boxar, enkelt uttryckt. På så sätt kan vår produktionsstyrning snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att lindra flaskhalsar.

Hos Pinja är det lösningsarkitekt Kimmo Kanninen som ansvarar för Haltons iPES-projekt.

Samarbetet med Halton är ett gott exempel på hur ständigt utvecklande produktionssystem stödjer kundföretagets affärsverksamhet. Utbyggnaden från MES-området till en heltäckande produktionsplanering och iPES är en logisk följd. Det hjälper oss att hålla produktionen tidsmässigt rätt och att hantera och optimera beläggningen av kapaciteten – bland andra fördelar, säger Kanninen.

Läs mera

Nyheter: Pharmia valde Pinja som samarbetspartner för produktionsplanering och tillverkningsstyrning