Avfall Sverige -årsmötet kommer i år att äga rum 28–29.5. i Malmö. Konferensen samlar aktiva aktörer inom avfall och cirkulär ekonomi från hela Sverige för att bilda nätverk och blicka framåt.

Årets teman fokuserar på nuläget och framtidsutsikterna, i synnerhet inom textil, förpackningar och klimat. Samtidigt pågår Sveriges största mässa för avfalls- och återvinningsbranschen där man kan bekanta sig med tillverkarnas och konsulternas lösningar.

Även Pinja är medlem i Avfall Sverige och kommer att närvara på utställningen! Välkommen att diskutera med våra experter hur du kan optimera ditt företags vardag med moderna lösningar och hur du kan styra ditt företag mot en mer hållbar riktning.

Kom och ta reda på hur du kan t.ex. effektivisera

  • hanteringen av materialflöden,
  • underlätta rapporteringen till olika intressenter,
  • säkerställa, att dina beslut är grundade på information eller
  • förbättra lagerhanteringen inom sektorn för avfall och cirkulär ekonomi

Du kan också i förväg bekanta dig med Flow by Pinja-lösningen, som har utvecklats i samarbete med branschen →

Vi ses på mässan!