Nordens största biogasproducent sätter sin tillit till Once by Pinja -systemet för hantering av leveranskedjan på alla sina anläggningar i Finland.

Gasums biogasanläggning i Lojo har en årlig produktionskapacitet på över 40 GWh biogas och cirka 50 000 ton ekologisk gödsel. Anläggningen tar företrädesvis emot kommunalt avfall samt biologiskt nedbrytbara biprodukter från industrin och jordbruket.

Oncesystemet används inte bara för att hantera materialflöden, utan även för många andra centrala funktioner, till exempel lagerhantering. Systemet underlättar hanteringen av kundleveranser, eftersom anläggningen levererar gödselprodukter till kunderna. Kundfaktureringen och laboratoriefunktionerna vid provtagning på lasterna kan också utföras med hjälp av Once.

Once underlättar vardagen på anläggningen och ger personalen möjlighet att fokusera på produktiv verksamhet.

– Innan vi började använda Oncesystemet hade vi flera fakturareklamationer att reda ut varje månad. Efter att vi tog Oncesystemet i bruk har reklamationerna minskat, vilket har medfört betydande arbetstidsbesparingar”, säger Gasums direktör för cirkulär ekonomi Ari Suomilammi.