Bild: Veli-Matti Nurminen, CEO Pinja Group Oy (till vänster) och Vesa-Pekka, VD PiiMega Oy.

Teknologibolaget Pinja köper programvarubolaget PiiMega Oy, som är specialiserat på digitalisering av leveranskedjan, näthandeln och verksamhetsstyrningen inom skogsindustrin.

– Med PiiMegas hjälp kan vi betjäna våra kunder bättre på de områden där det just nu är stor efterfrågan på förnyelse och digitalisering av industrin; effektivare och mer ansvarsfullt utnyttjande av naturtillgångarna, lösningar inom cirkulär ekonomi och byggande av ett koldioxidneutralt digitalt samhälle. PiiMegas näthandelslösningar, som är kopplade till verksamhetsstyrningen, är även en viktig del av förnyelsen av funktionssätten inom industrin, berättar Pinjas verkställande direktör Veli-Matti Nurminen om den företagsaffär som har gjorts.

Pinja stärker PiiMegas leveransförmåga och produktutveckling

PiiMega är specialiserat på programvara för leverans- och produktionskedjan, näthandelslösningar och verksamhetsstyrningssystem inom skogsindustrin. Uleåborgska PiiMega sysselsätter över 100 experter och har kunder i Finland och Europa.

– Att vi blir en del av Pinja utvecklar vår nuvarande verksamhet och öppnar även helt nya möjligheter. Vi kan betjäna kunderna med ett större serviceutbud än tidigare, vi får ny energi för produktutvecklingen inom programvarutjänster och bättre möjligheter att internationalisera affärsverksamheten. Vi passar bra ihop, eftersom bolagens kundkretsar och värdeproduktion är likartade. Våra kompetenser kompletterar varandra väl till exempel när det gäller produktionen av SaaS-programvarutjänster och tjänster inom kunskapsbaserad ledning, säger PiiMega Oy:s verkställande direktör Vesa-Pekka.

Pinja – tillväxt och internationalisering ur förnyelse och digitalisering av industrin

Pinja har vuxit kraftigt under de senaste åren. Det företagsköp som nu har genomförts är Pinjas åttonde under de tre senaste åren. Pinja sysselsätter efter företagsköpet cirka 550 sakkunniga. Bolagets prognostiserade pro forma-omsättning 2020 är cirka 50 miljoner euro. Pinja har i egenskap av förnyare av industrin och byggare av det digitala samhället vuxit till en betydande aktör. Pinja är den ledande producenten av SaaS-programvarulösningar för bl.a. skogs- och tillverkningsindustrin inom sitt marknadsområde. Den internationella delen av bolagets affärsverksamhet har vuxit, och bolaget har en stark kundkrets inom kontinuerliga tjänster.

Mer information om företagsköpet ger:

Veli-Matti Nurminen
CEO Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911