Pinja har blivit utvald för att leverera underhållshanteringssystemet för Gränsbevakningsväsendets fartygsenhet. Leveranserna omfattar underhållssystempaketet för sjöpatrullstationer, all vattenburen utrustning och Patrullfartyg 2025-projektets nya patrullfartyg.

Finlands havsmiljö är utmanande och som ett av världens mest trafikerade havsområden krävs snabba reaktioner och kontinuerlig beredskap för att säkerställa en tillfredställande skyddsnivå när det gäller människor, egendom och natur.

Det nyanskaffade Novi underhållssystem kommer att tjäna både gränsbevakningens tekniska förvaltning och förvaltningen av fartygens livscykel. Systemet ger en överblick i realtid över utrustningens tillgänglighet och vägleder dagliga underhållsaktiviteter och rapportering på fältet.

– Systemets tillgänglighet och tillförlitlighet är särskilt viktigt för patrullfartyg som är till sjöss mer än 300 dygn per år. Trots de utmanande förhållandena och den mobila driftsmiljön måste underhåll och service av utrustningen utföras på ett planerat sätt, vilket betonar systemets tillgänglighet, säger Eppu Kuusela, Försäljnings- och Key Account Manager på Pinja.

Enligt Kuusela ökar också de mycket strikta säkerhetskraven för gränsbevakningsväsendet och det administrativa säkerhetsnätverket (TUVE) avsevärt kraven på leveransen.

Gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter är, bland annat, gränsövervakning, sjöräddning och förebyggande av miljöskador samt militärt försvar. På nationell nivå är dessa enheter mycket betydelsefulla.

– I den förändrade världen är det ett stort förtroende för Pinja och våra system att man litar på oss som leverantör av system som garanterar den nationella säkerheten, säger Kuusela.

För mer information om gränsbevakningsväsendets verksamhet, se https://raja.fi/sv

Ytterligare information:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Bild: Gränsbevakningsväsendet