Europeiska unionen har tilldelat Pinja innovationserkännande för sitt arbete med optimering av råvaruanvändning och energieffektivitet inom stålindustrin. Erkännandet tilldelades för arbetet med projektet EU Morse, som avslutades 2022.

– En ansvarsfull och effektiv användning av energi och råvaror är avgörande för våra kunders framgång just nu. Vi är glada över att ha deltagit i detta viktiga projekt och vi är stolta över erkännandet, säger Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja.

Enligt Ville Toivonen, projektledare för Pinjas projektgrupp, utvecklade projektet modellering av material- och energiflöden för hela livscykeln i ståltillverkningsprocessen. Resultaten av projektet, som genomfördes i samarbete med de ledande namnen inom den finska stålindustrin, var minst sagt lovande.

Från partiell optimering till helhetshantering

Enligt Toivonen letar processindustrin ständigt efter nya sätt att förbättra effektiviteten på grund av sitt stora resursberoende. I storskalig produktion kan även små förändringar i råvaruanvändningen eller energieffektiviteten avsevärt förbättra processens effektivitet.

EU Morse-projektet, vars fokus var på stålindustrin och i synnerhet dess effektiva användning av material och energi, var i huvudsak inriktat på att optimera användningen av råvaror i tillverkningen och förbättra energieffektiviteten. Förutom Finland deltog deltagare från flera europeiska länder i projektet, bland annat Norge, Spanien, Tyskland och Österrike. I Finland samordnades projektet av VTT, och bland de aktiva deltagarna fanns representanter för stålindustrin, forskningsinstitut och teknikföretag.

Enligt Toivonen finns det ett stort antal teorier och metoder för att optimera delprocesser inom stålindustrin, men marknaden har hittills saknat verktyg för att analysera och optimera hela tillverkningsprocessen som helhet. Det nyligen utvecklade iPES Steel Integrate-verktyget från Pinja har tagit steg mot en övergripande optimering av stålverken.

– I projektet utvecklade vi en material- och energiflödesmodellering av hela ståltillverkningsprocessen, med hänsyn till råmaterial- och energianvändning per energityp. Syftet med modellen är att beräkna det totala priset för ståltillverkning, med beaktande av koldioxidutsläpp, och att visa hur förändringar i en enskild process påverkar hela kedjan. Att spara pengar på ett ställe ökar ofta kostnaderna på ett annat.

Toppnamn inom den finska stålindustrin deltog

Enligt Toivonen genomfördes projektet i nära samarbete med de främsta namnen inom den finska stålindustrin. Modellen förfinades och testades kontinuerligt i kundens produktionsmiljö allteftersom arbetet fortskred. Resultaten har varit minst sagt lovande.

– Vi kunde påvisa besparingar på alla områden genom att använda specifika scenarier, baserade på koldioxidutsläpp, totala stålproduktionskostnader och total energiförbrukning.

Enligt Toivonen är stålindustrin en av de största enskilda producenterna av koldioxidutsläpp, och sektorn har en nyckelroll att spela när Finland strävar efter en koldioxidneutral framtid. Arbetet för grönare stål sker på bred front.

I slutet av projektet bedömdes marknadspotentialen för Pinjas iPES Steel Integrate-verktyg av Europeiska kommissionens program Innovation Radar. Dess mognad och marknadspotential ansågs vara hög. Toivonen är därför mycket nöjd med både projektets framskridande och resultat.

Nu när projektet är avslutat är vårt mål att gå över till kommersialiseringsfasen, så att iPES Steel Integrate kan nyttjas av flera fabriker och slutkunder under de kommande åren.

Be om mer information om iPES Steel Integrate:

Ville Toivonen
ville.toivonen@pinja.com

Eller kontakta våra experter och fråga mer om våra tjänster!