Den ledande europeiska tekniska ståltillverkaren Ovako har valt Pinjas MES-lösning för sin anläggning i Imatra. MES-paketet som levereras till Ovako inkluderar produktionsplanering och operatörsvyer med arbetsköer och bekräftelser, samt OEE-övervakning av produktionen. I bakgrunden finns också ett långvarigt samarbete inom underhållsutveckling. 

I Imatra tillverkas och utvecklas tekniskt högklassiga stål bland annat för fordons- och verkstadsindustrins behov i Finland och runt om i världen. Stålen från anläggningen är hållbart och ansvarsfullt producerade. Tack vare att man använder återvunnet skrot som huvudråvara och koldioxidsnål nordisk el vid tillverkningen är koldioxidavtrycket för Ovakos stålprodukter hela 80 procent lägre än det globala genomsnittet.

Det nu inköpta MES-systemet kommer att förbättra produktionens prestanda och leveranssäkerhet. I framtiden kommer systemet att ge information om produktionsläget, användningen av utrustning, produktionens prestanda och kvalitet. Det hjälper Ovako att till exempel optimera produktionsplanering och -processer samt förbättra effektivitet, kvalitet och produktivitet. 

– Vi har höga förväntningar på projektet och jag tror att hela vår order-leveranskedja kommer att bli effektivare och transparensen och hanterbarheten förbättras avsevärt. Vi valde Pinja för att lösningarna passade oss och när vi gjorde kundreferensbesök blev vi övertygade om organisationens kompetens. Pinja är också en lagom stor partner för Ovako; tillräckligt stor och pålitlig, men samtidigt tillräckligt liten och lättrörlig, så att vi är en viktig kund för dem, säger chefen för Ovakos produktenhet Ilkka Uitti.

Pinjas produktutvecklingsdirektör Tero Jännes håller med.

– Att köpa in ett MES-system är ofta mycket mer än bara en systemleverans. Det är en förändringsprocess som kräver att man tänker igenom och förnyar sina verksamhetsmodeller och -metoder. Ovako har varit mycket engagerat i denna förändring och samarbetet har varit produktivt och framgångsrikt, säger Jännes.

Ytterligare information:

Timo Salomäki
Director, Manufacturing, Pinja
+358 400 837 682
timo.salomaki@pinja.com

Bild: Ovako