Suomen Hyötytuuli är pionjär inom inhemsk vindkraftsproduktion. Suomen Hyötytuuli, som grundades 1998 och ägs av 8 finska kommunala energibolag, arbetar för att mildra klimatförändringen genom att producera ren och förnybar energi och stärka Finlands oberoende av importerade fossila bränslen. I framtiden kommer företagets underhåll att administreras genom underhållssystemet Novi by Pinja.

Kraftverkschef Simo Vahteristo säger att företaget producerar vindkraft på sju vindkraftsparker i Björneborg, Kalajoki, Brahestad och Pyhäjoki. Det finns också tre vindkraftverk under uppbyggnad och flera utvecklingsprojekt i olika delar av Finland.

– Vår tillväxt är stark och ny produktionskapacitet kommer att tas i bruk under de kommande åren. Detta utmanar också underhållet att utveckla och förbättra verksamheter som planering och verksamhetsstyrning. Det är viktigt att vi är förberedda på de utmaningar som tillväxten innebär och att vi har flexibiliteten att anpassa oss för att möta förändrade behov.

Enligt Vahteristo valde Suomen Hyötytuuli att implementera Novi-systemet eftersom Novi gör det möjligt att administrera alla underhållskritiska funktioner i ett enda system.

– För oss är det till exempel viktigt att hantera lagerhantering och att utveckla reservdelar och reservdelsbeställningar. Dessutom betonar vår bransch användarhantering eftersom det finns många partners. Systemet måste vara lätt att använda och intuitivt, så att det kan användas snabbt och utan ansträngning. Det måste också vara enkelt att hantera användarna, sammanfattar Vahteristo.

Inhemska partnerskap var också ett viktigt villkor i urvalsprocessen.

– Vi anser att Pinja är en stabil och pålitlig partner. En stabil organisation, förmågan att reagera på olika behov och en nära supportservice var nyckelfaktorer i urvalsprocessen.

Ytterligare information:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Bild: Suomen Hyötytuuli