Pieksäwood är ett finskt familjeföretag med djupa rötter i den finska skogen: produktionen av träprodukter började för mer än 70 år sedan. Företaget fokuserar på tillverkning av asp- och alprodukter för inomhusbruk, bastu och badrum samt träkompositprodukter för terrasser. 

Timber by Pinja ger den nödvändiga effektiviteten till företagets produktionsplanering och affärssystem. Pieksäwoods tidigare verksamhetsstyrningssystem hade valts främst för att täcka ekonomistyrningens behov, men när verksamheten växte märkte man att det fem år gamla systemet inte längre räckte till. Det behövdes mer robust hjälp för produktionsplanering och -styrning. För detta behov valdes Timber by Pinja, ett verksamhetsstyrningssystem som Pinja utvecklat för trä- och sågverksindustrin.

Pinjas starka branschkunskap spelar en nyckelroll 

Valet av system var uppenbart för Pieksäwood – vad produktionsstyrningen behövde var ett system som var anpassat för träindustrin, och det visste man att Pinja hade. “För oss är det viktigt att alla material ska kunna passera smidigt genom samma system, allt ifrån virkeslass till fakturering. Tidigare hade vi inget ordentligt system för produktionsstyrning och tillväxten krävde också effektivitet”, säger Sami Koskinen, vd för Pieksäwood. 

Pinjas branschkännedom har spelat en stor roll i projektet. “En absolut fördel med Timber by Pinja är att systemet redan känner till vår värld – buntar, bitar, kubik- och löpmeter. Det är en klar styrka att träbranschens speciella egenskaper redan är inlagda i systemet. Det var också viktigt för oss att kunna prata samma språk som systemleverantören”, säger Koskinen. 

Pinjas erfarenhet och expertis inom trä- och sågverksindustrin har gjort samarbetet mer meningsfullt för bägge parter. Som ett resultat av samarbetet har systemet utvecklats för att ännu bättre möta behoven inte bara inom sågverksindustrin utan även hos träförädlingsföretag. Å andra sidan har projektet också varit kostnadseffektivt för Pieksäwood, eftersom allt inte har behövt skräddarsys från grunden för att uppfylla deras behov.

“Ur vårt perspektiv har samarbetet varit utmärkt. Kunden har en trevlig och aktiv approach och vi har haft bra och konstruktiva diskussioner. Samtidigt har vi fått en hel del utvecklingsidéer, som vi också har genomfört. Det kommer i framtiden också att gynna alla våra andra kunder inom skogs- och träindustrin”, summerar Matti Eskelinen, kundansvarig hos Pinja.

Systemförnyelsen är framför allt en kulturell förändring

Samarbetet inleddes hösten 2021 och projektet börjar närma sig slutet. Systemet har installerats och redan satts i produktion. Själva produktionsstyrningen är dock fortfarande i uppstartsfasen. “Vi ser fram emot att snart ha hela systemet på plats. Det har varit ett stort och arbetskrävande projekt, men jag känner att vi är på god väg”, säger Koskinen. 

Systemförnyelsen har naturligtvis också medfört förändringar i arbetssättet hos Pieksäwood. “Vissa moment orsakar så stora förändringar att vi måste lära oss att bemästra dem innan vi kan gå vidare till nästa steg. Tidtabellen för projektet har försenats av orsaker som beror på båda parter, men eftersom det handlar om stora saker som förändrar hela företagets grund-dna måste de hanteras noggrant och grundligt. Det kommer definitivt att ta tid även i framtiden”, reflekterar Koskinen och fortsätter: “Trots att projektet ännu inte är färdigt är jag nöjd med vårt val och optimistisk om att detta var den rätta lösningen.”

Koskinen upplever att Pinja under hela projekttiden har gett dem bra hjälp och utbildning i att använda systemet. I samband med systemförnyelsen har man också hittat motiverade och utvecklingsinriktade aktörer inom företaget som kan ta förändringen framåt, vilket är mycket viktigt. 

Timber by Pinja används idag på ett 50-tal sågverk och inom annan skogsindustri bland annat i Finland, Sverige och Baltikum. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både små anläggningar och stora koncerner med flera enheter.

Bild: Pieksäwood